Vēl mēnesi ir iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei

01.09.2010.

To, ka tuvojas mācību gada sākums, var izjust arī Preiļu novada Sociālajā dienestā, par ko liecina strauji pieaugušais apmeklētāju skaits. Lielākā interese iedzīvotājiem ir par pašvaldības iespēju palīdzēt sagatavot skolēnus skolai.


Laikā no 11. augusta, kad tika uzsākta iesniegumu pieņemšana pabalsta mācību līdzekļu iegādei, Sociālajā dienestā griezušās 83 ģimenes – no tām 77 ir trūcīgās ģimenes ar vienu līdz pieciem bērniem, kuri uzsāks skolas gaitas, un 6 ģimenes, kurām ir aizbildnībā nodoti bērni. Tām visām ar Sociālā dienesta lēmumu piešķirts minētais pabalsts. Tā kā daudzās ģimenēs ir vairāki skolas vecuma bērni, pabalstu 25 latu apmērā par katru bērnu septembrī saņems 83 ģimeņu 139 bērni. Salīdzinājumam jāmin, ka pagājušajā gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei augusta – septembra mēnešos saņēma kopā 53 trūcīgās un aizbildņu ģimenes – kopskaitā 97 bērni.


Pieprasījumu pēc minētā pabalsta lielā mērā noteicis trūcīgo ģimeņu skaita pieaugums Preiļu novadā. Ja visa pagājušā gada laikā tika reģistrētas 232 ģimenes jeb 580 personas, tad šī gada pirmajos astoņos mēnešos Sociālajā dienestā kā trūcīgas reģistrētas 345 ģimenes jeb 1382 personas. Ņemot vērā to, ka uz š.g. 1. janvāri Preiļu novadā reģistrēti 11826 iedzīvotāji, tad var secināt, ka gandrīz katrs astotais novada iedzīvotājs ir trūcīgs.


Saskaņā ar Preiļu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”, tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no vispārizglītojošām izglītības iestādēm Preiļu novadā, kā arī aizbildnībā nodotiem bērniem, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa.


Par augusta mēnesī saņemtajiem un izskatītajiem iesniegumiem pabalsta izmaksa notiks septembra vidū, bet pārējie interesenti pabalstam var pieteikties vēl tikai līdz 30. septembrim.Anita Gāga,
Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2010.