Nepietiekoša bērnu skaita dēļ neatver bērnudārza filiāli Aizkalnē

19.08.2010.

Šī gada 19. augustā Preiļu novada domes deputāti izskatīja jautājumu par Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles atvēršanu Aizkalnē. Kaut arī šī gada pavasarī informācija liecināja, ka bērnudārza filiāles atvēršana Aizkalnē būs nepieciešama, tomēr pēc Aizkalnes pamatskolas slēgšanas situācija bija mainījusies, un novada domē bija saņemti tikai sešu Aizkalnes pagasta pirmskolas vecuma bērnu vecāku iesniegumi, ar lūgumu atvērt bērnudārza filiāli. Vairāki vecāki bija izvēlējušies savas atvases sūtīt uz Preiļu bērnudārzu, kā arī uz tuvāko skolu pirmskolas grupiņām.


Novada dome ņemot vērā to, ka pieteikto bērnu skaits ir neliels un bērnu vecums ir dažāds, lai bērnus uzņemtu vienā grupā, kā arī tik maza bērnu skaita dēļ nebūtu lietderīgi veidot divas grupiņas, nolēma neatvērt pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāli Aizkalnē. Ja laika gaitā situācija mainīsies un radīsies nepieciešamība pēc bērnudārza filiāles atvēršanas, tad šo jautājumu varēs aktualizēt.


No šī gada 1. septembra Aizkalnes pagasta skolēnu un bērnudārza audzēkņu, kuri ir izvēlējušies savas skolas gaitas turpināt Preiļu izglītības iestādēs, nogādāšanu Preiļos un vakarā atpakaļ uz mājām nodrošinās Preiļu novada domes autobuss.

Pēdējās izmaiņas: 19.08.2010.