Pēc neilga laika par jaunu jumtu varēs priecāties arī Rancāna ielas 3. mājas iedzīvotāji

24.08.2010.

Jau septembra sākumā notiks jumta maiņa vēl vienai daudzdzīvokļu mājai Preiļos, šoreiz – Rancāna ielā 3.


Mājas vecākais Lauris Pastars pastāstīja, ka mājai Rancāna ielā 3, Preiļos, jumts ir vissliktākajā stāvoklī, salīdzinot ar citām pilsētas daudzdzīvokļu mājām. Trešā stāva iedzīvotāji jau iepriekš pašu spēkiem ir dažādi pielabojuši to, uzliekot pa kādai šīfera loksnei, tādējādi aizklājot caurās vietas jumta segumā. Lietus laikā ūdens ir aiztecējis pat līdz otrā stāva dzīvokļiem, radot tajos bojājumus.


Sākotnēji SIA „Preiļu saimnieks” veica cenu aptauju jumta nomaiņas darbu veikšanai. Ņemot vērā zemāko cenu, par būvdarbu veicēju tika izvēlēta SIA „Preiļu celtnieks”, kas arī sastādīja būvdarbu tāmi par kopējo summu ap 12 000 latu. Tagad uzņēmums sakarā ar darbaspēka trūkumu ir atteicies veikt tik apjomīgu darbu kā jumta seguma nomaiņa, tāpēc mājas dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies, ka darbus izpildīs SIA „Preiļu saimnieks”.


Līdz ar to ir pārstrādāta arī izdevumu tāme, samazinātas darbu un materiālu izmaksas. Ranila seguma vietā tiks izmantots jumta segums Onduline, netiks mainītas arī vecās ūdens notekcaurules.. Mājas iedzīvotāji ir piekrituši šādam risinājumam, kaut gan arī sākotnēji sastādīto tāmi dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulcē bija akceptējuši un bija gatavi piemaksāt pie apsaimniekošanas maksas 10 santīmus, jo dārgāku jumta segumu uzskatīja par kvalitatīvāku.


Tagad kopējās darbu izmaksas sastāda 8 749.74 latus, un pie apsaimniekošanas maksas iedzīvotāji piemaksās klāt 4 santīmus.


Mājā ir 33 dzīvokļi, un uz pirmo sapulci bija ieradušies astoņi dzīvokļu īpašnieki. Lauris Pastars griezās pie katra dzīvokļa īpašnieka, iepazīstināja ar tāmi, un kopumā saņēma piekrišanu darbu veikšanai no divdesmit dzīvokļu īpašniekiem. Tā kā mājā dzīvo ne tikai strādājošo ģimenes, bet arī pensionāri, cilvēki bija priecīgi, ka apsaimniekošanas maksa palielināsies tikai par 4 santīmiem.


Lauris Pastars uzskata, ka, iespējams, jumta nomaiņas darbu veikšanai būtu piekrituši visi mājas dzīvokļu īpašnieki, bet mājā daudzi dzīvokļi ir izīrēti un dzīvokļu īpašniekus, kuri ir izbraukuši, satikt nav iespējams.


Lauris Pastars mājas vecākā pienākumus pilda jau vairākus gadus. Pēc mājas pārvaldnieka kursu pabeigšanas Rancāna ielas 3. mājas dzīvokļu īpašnieki uzticēja jaunajam puisim šo amatu, un arī šodien viņi turpina sava mājokļa problēmas risināt, prasot palīdzību mājas vecākajam Laurim Pastaram.

Pēdējās izmaiņas: 24.08.2010.