Preiļu novada dome pārdod nekustamo īpašumu Preiļos, Brīvības ielā 4

12.10.2010.

Preiļu novada dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Preiļos, Brīvības ielā 4, kadastra Nr. 7601 002 1504, kas sastāv no administratīvās ēkas un katlu mājas ar zemes gabalu (1021 kv.m).


Izsoles sākuma cena Ls 79 000,00. Maksājumi par nekustamo īpašumu veicami 100% latos.


Izsoles reģistrācijas maksa – Ls 20,00. Nodrošinājuma nauda – Ls 7900,00


Izsole notiks 2010. gada 12. oktobrī plkst.12.00 Preiļu novada domē Raiņa bulvārī – 19, Preiļos.


Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī -19, Preiļos (1.stāvs, 28.kabinets) katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2010. gada 12. oktobra plkst. 12.00.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ADMINISTRATĪVĀS ĒKAS UN KATLU MĀJAS KOPĀ AR ZEMESGABALU BRĪVĪBAS IELĀ 4, PREIĻOS IZSOLES NOTEIKUMI (PDF)


Uzziņas pa tālruņiem 65307322, 65322766, 26458552


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.