Piesakies Grundtvig profesionālās pilnveides kursam

23.08.2010.

Vidzemes Augstskola iesaistījusies ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projektā See A Game. Projekta ietvaros izstrādāts skolotāju profesionālās pilnveides kurss „Eiropas uzņēmējdarbības prasmju un biznesa domāšanas veicināšana izmantojot spēles” par spēļu izmantošanu mācību procesā.


Pirmais projekta See A Game profesionālās pilnveides kurss notiks 2011. gadā no 20. līdz 27. martam Spānijas pilšetā Menorkā. Vairāk informācijas par kursu:
• Comenius-Grundtvig kursu datu bāzē ar numuru “BE-2011-149-002”: http://ec.europa.eu/education 


See A Game ir Eiropas izglītības iestāžu konsorcijs, izveidots ar mērķi veicināt šīs domāšanas attīstību, pielietojot interesantas un stimulējošas metodes. Izmantojot galda spēļu komplektus, studenti atklās konkurences un sadarbības pamatelementus. Tāpat caur spēlēm tiks simulētas dažādas biznesa situācijas un rosināta biznesa domāšana.


Galvenā spēļu mērķauditorija ir cilvēki, kuri vēlas sākt uzņēmējdarbību, taču piedalīšanās šajās spēlēs palīdzēs arī sociālā riska grupām, piemēram, bezdarbniekiem un imigrantiem.


Spēļu komplektus papildinās didaktikas rokasgrāmata (pareiza mērķauditorijas izvēle, spēles vadītāja radošā līdzdalība, atgriezeniskās saites iegūšana) un Grundtvig programmas ietvaros izveidots apmācību kurss skolotājiem un semināru vadītājiem, kuri vēlas izmatot spēles strādājot ar potenciālajiem vai topošajiem uzņēmējiem.


Papildu informāciju par projektu:
• Grēta Van Rīla (Greet Van Riel) Beļģijā greet.vanriel@cvoantwerpen.be
• Baiba Baika Latvijā baiba.baika@va.lv, tālrunis: 64207227.


Informāciju apkopoja Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 23.08.2010.