Biedrība „ Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam īstenošanu

15.09.2010.

Lauku attīstības programmas (2007. – 2013. gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” (MK noteikumi Nr. 33).


Biedrība „ Preiļu rajona partnerība” uzsāk vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013. gadam īstenošanu (PDF).


Stratēģijas īstenošanai 2010. gada II kārtai pieejamais finansējums LVL: 64832.83


Otrā projektu iesniegšanas kārta tiek paredzēta no 15.septembra līdz 15. oktobrim plkst. 17.00. biedrības birojā Kooperatīva -6, Preiļi, LV-5301.


413. pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2. aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.