Pašvaldību savienība iebilst pret SVF ieteikumiem vēl samazināt pašvaldību algu fondus un likvidēt autobusu maršrutus

13.08.2010.

Piektdien, 13.augustā, Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) pastāvīgajam pārstāvim D. Moore kungam ir nosūtījusi vēstuli, kurā iebilst pret SVF ieteikumiem vēl samazināt pašvaldību algu fondus un likvidēt autobusu maršrutus.


„Tā kā masu informācijas līdzekļos ir izskanējusi informācija, ka Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misija (turpmāk – misija) ir izdarījusi secinājumu, ka „pašvaldību algu fondu varētu vēl samazināt – it sevišķi, ņemot vērā teritoriālo reformu, priekšroku dodot funkciju pārskatīšanai,” lūdzam informēt Latvijas Pašvaldību savienību, vai minētais atbilst patiesībai,” teikts LPS vēstulē SVF pastāvīgajam pārstāvim. Gadījumā, ja minētā informācija ir patiesa, LPS lūdz iesniegt šāda secinājuma pamatojumu un datus, uz kuru pamata šāds secinājums veikts, kā arī norādīt funkciju pārskatīšanas veidus.


Masu informācijas līdzekļos tiek citēts arī šāds SVF secinājums: „Valsts ieņēmumu aizstāšana ar Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ceļu uzturēšanas programmā varētu radīt būtisku ietaupījumu. Mazāku ietaupījumu varētu rast, pakāpeniski samazinot autobusu maršrutus, ja to atļauj ar pārvadātājiem noslēgtie ilgtermiņa līgumi.” Šajā sakarā LPS lūdz SVF pastāvīgo pārstāvi paskaidrot, vai minētais atbilst patiesībai. Gadījumā, ja minētā informācija ir patiesa, LPS lūdz iesniegt pamatojumu ceļu uzturēšanas izdevumu segšanai no ES fondu līdzekļiem, kā arī pamatojumu ieteikumam samazināt autobusu maršrutus un šāda ieteikuma ietekmi uz iedzīvotāju iespējām nokļūt mācību iestādēs, slimnīcās, darba vietās.


Ja patiesībai atbilst SVF misijas ieteikums, ka neatkarīgai valsts iestādei būtu jāpārskata valsts kapitālsabiedrības, lai privatizējot izslēgtu tās no valsts sektora, LPS lūdz pamatot šādu ieteikumu.


Vēstulē SVF pastāvīgajam pārstāvim LPS izsaka cerību, ka masu informācijas līdzekļos citētie ieteikumi neatbilst Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības misijas viedoklim vai arī tie tiks precizēti. Pretējā gadījumā var tikt izdarīts secinājums, ka ekspertu rīcībā nav bijuši precīzi dati par attiecīgajām jomām un viņiem nav pilnīgas izpratnes par sociālekonomisko situāciju Latvijā vai arī eksperti ir pārpratuši datus un situāciju Latvijā. LPS negribētu pieļaut iespēju, ka apzināti ir tikusi veicināta politiskās un ekonomiskās situācijas destabilizācija.


Vēstulē SVF pastāvīgajam pārstāvim LPS norāda: ja tiktu pilnā mērā īstenoti šie un arī citi masu informācijas līdzekļos minētie SVF tehniskās misijas ieteikumi, tas varētu novest pie:
1) centrālās valdības kapacitātes turpmākas pazemināšanās, atceļot pēdējo 15 gadu pūliņus dekoncentrācijas virzienā un atjaunojot PSRS laikiem raksturīgo vertikālo daudzpakāpju varas piramīdu;
2) motivācijas rezultatīvi strādāt publiskajā sektorā turpmākas pazemināšanās;
3) iekšzemes kopprodukta un līdz ar to – arī budžeta ieņēmumu turpmākas samazināšanās;
4) publisko pakalpojumu efektivitātes pazemināšanās, uz saimniecisko efektu orientētas kapitālsabiedrības aizstājot ar uz procesu orientētām iestādēm, kuru darbiniekiem trūkst motivācijas;
5) pašvaldību īpašuma neizdevīgas privatizācijas, graujot pašvaldību ekonomisko pamatu un izsaimniekojot paaudzēs uzkrāto teritoriālās kopienas īpašumu;
6) sociāli ekonomiskās situācijas būtiskas pasliktināšanās, apgrūtinot pašvaldību pūles ekonomiskās krīzes pārvarēšanā, jo strauji samazinātos veselības aprūpes un sociālās palīdzības pieejamība, kā arī pieaugtu bērnu skaits, kuri nevar objektīvu apstākļu dēļ apmeklēt skolu, bet līdz ar sabiedriskā transporta strauju pasliktināšanos samazinātos bezdarbnieku izredzes atrast darbu pieejamā attālumā.
_____________________________________________________________________
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno republikas pilsētu un novadu pašvaldības. Latvijas Pašvaldību savienība dibināta 1991.gada 15.decembrī. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 96.pantu LPS ir tiesīga pārstāvēt pašvaldības to sarunās ar Ministru kabinetu. Kopš 2009.gada 1.jūlija Latvijas Republikā ir 118 pašvaldības: 9 republikas pilsētu un 109 novadu domes. Visas pašvaldības ir LPS biedri. 


Sagatavoja
Dace Zvirbule,
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.