Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rēzeknes reģiona konsultāciju diena Preiļu novadā

17.08.2010.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Rēzeknes reģiona (turpmāk tekstā – inspekcija) valsts bērnu tiesību aizsardzības vecākā inspektore Gunita Zeiļuka un inspekcijas pārvaldes vecākā referente Inese Upe (audžuģimeņu konsultante) 2010.gada 17.augustā no plkst.10.00 līdz plkst.13.00., Preiļu novada Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Preiļu novada speciālistiem un iedzīvotājiem.


Visi interesenti ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas darbiniekiem par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns), saskarsmes jautājumiem, bāriņtiesu, audžuģimeņu u.c. jautājumiem.


Papildus informāciju var saņemt pie inspekcijas inspektorēm 64628144 vai 64623389.

Pēdējās izmaiņas: 17.08.2010.