Jau 31. reizi Saunas pagastā apbalvo sakoptāko sētu īpašniekus

30.07.2010.

Šī gada 30. jūlija vakarā Saunas pagasta Atpūtas laukumā, Prīkuļos pulcējās daudzi Saunas pagasta iedzīvotāji, lai jau 31. reizi suminātu sakoptāko sētu īpašniekus.


Šogad konkursam bija pieteikušies 26 dalībnieki un žūrijai bija ļoti sarežģīts uzdevums noteikt labākos, jo katra no pieteiktajiem īpašumiem bija ne tikai sakopts, bet arī ar kaut ko unikāls. Pat apkopotie rezultāti apliecināja, ka vērtējumi atšķiras tikai par dažiem punktiem. Šogad vērtēšanas komisija labākos noteica trīs kategorijās: sakoptākās piemājas saimniecības, sakoptākās zemnieku saimniecības un sakoptākās pagasta iestādes. Starp piemājas saimniecībām: 1. vieta Zinaīda un Aivars Adamoviči saimniecība „Dzirnavas”, 2.vieta Marija un Aleksandrs Ivbuļi saimniecība „Zeltītes”, 3. vieta Veronika Silvija un Jāzeps Bogotie saimniecība „Klintaines”. Starp zemnieku saimniecībām: 1. vieta Līga un Normunds Skuteli saimniecība „Santa”, 2. vieta Anna un Jānis Griboniki saimniecība „Ozoli Gribinānos”, 3. vieta Silvija un Jāzeps Prikuli saimniecība „Dadzīši”. Pagasta iestāžu grupā abiem dalībniekiem Salas un Priekuļu pamatskolām bija vienāds punktu skaits un abas dalīja 1. vietu. Šogad konkursā piedalījās arī Olga Zepa saimniecība „Vecklintes”, Jānis un Monika Kivlenieki saimniecība „Liepas”, Līga un Jurijs Zinoviki saimniecība „Cīrulīši”, Lolita un Andris Kessa saimniecība „Lazdiņi”, Jānis un Inga Ragauši saimniecība „Bērzainītes”, Lauris Ivbulis saimniecība „Zvaigznīte”, Albīna un Andris  Pauniņi saimniecība „Griezes”, Jānis un Ināra Drongas saimniecība „Lejas”, Valentīna un Aivars Strodi saimniecība „Vīksnas”, Sarmīte un Ēriks Anspoki saimniecība „Skroici”, Silvija un Roberts Romanovski saimniecība „Papardes”, Irēna  un Georgijs Kuzņecovi saimniecība „Upeslīči”, Zita un Alberts Pastari saimniecība „Osīši”, Veneranda un Jānis Skuteli saimniecība „Betišķi”, Līga un Boriss Konstantinovi saimniecība „Jaundzelzava”, Olga un Jānis Anspoki saimniecība „Jezufinova”, Valentīna un Gustavs Ķeirāni saimniecība „Bērzupītes”, Jānis un Janīna Gribusti saimniecība „Kalni”.


Īpaši ir jāuzteic arī sakoptības konkursa dalībnieki, kuri tajā ir piedalījušies jau daudzus gadus. Tā piemēram Monika un Jānis Kivlenieki šajā konkursā ir piedalījušies jau kopš tā pirmsākumiem.


Balvas dalībniekiem bija sarūpējusi pagasta pārvalde un visi konkursa dalībnieki saņēma foto grāmatas ar konkursā vērtēto īpašumu attēliem, ko, iespējams, varēs izmantot kā špikeri un smelties jaunas idejās. Katras grupas labākie saņēma arī dāvanu kartes, bet visi pārējie, kuriem šoreiz nedaudz pietrūka līdz iekļūšanai starp trīs labākajiem, tika pie veicināšanas balvām.


Pēc svinīgās apbalvošanas līdz pat rītam visus klātesošos priecēja grupas „Patrioti Lg” un „Trīs vīri laivā”.

Pēdējās izmaiņas: 30.07.2010.