Aktualitātes Sociālajā dienestā, mācību gada sākumam tuvojoties

11.08.2010.

Lai arī vasaras brīvdienas skolēniem ilgs vēl gandrīz mēnesi un saule visus lutina kā nevienu citu gadu, vecāki jau jūlija beigās interesējās par iespēju saņemt kādu palīdzību no Sociālā dienesta, lai varētu sekmīgi sagatavot bērnus skolas gaitu uzsākšanai.


Informējam, ka, saskaņā ar Preiļu novada domes sasitošajiem noteikumiem „Par sociālajiem pabalstiem Preiļu novadā”, ir iespēja saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei. Tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei ir Preiļu novada pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuru nepilngadīgie bērni apmeklē kādu no vispārizglītojošām izglītības iestādēm Preiļu novadā, kā arī aizbildnībā nodotiem bērniem, ja par bērna ārpusģimenes aprūpi lēmumu pieņēmusi Preiļu novada Bāriņtiesa. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs jau trešo gadu saglabāts nemainīgs – tie ir 25 lati vienam bērnam. Iesniegumus šī pabalsta piešķiršanai Sociālais dienests sāks pieņemt sākot ar 11.augustu. Pagājušajā gadā minēto pabalstu saņēma kopā 53 trūcīgās un aizbildņu ģimenes – kopskaitā 97 bērni, no Sociālā dienesta budžeta šim pabalstam atvēlot 2425 latus.


Tāpat Sociālajā dienestā tiek apkopota informācija, kādas mācību grāmatas un darba burtnīcas trūcīgo ģimeņu bērniem būtu nepieciešamas, jo sabiedriskā organizācija „Gaišie spārni”, kas Preiļu novadu jau apmeklējusi vairakkārt, izteikusi vēlmi iespēju robežās sarūpēt mācību līdzekļus trūcīgajiem.


Īpaši pirmklasniekiem no trūcīgām, daudzbērnu vai nepilnām ģimenēm sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai paredzēts labdarības akcijas „Skolas soma” ietvaros, kuras koordinators gan ir biedrība ‘Mūsmājas” , taču arī Sociālā dienesta darbinieki apkopo informāciju par ģimenēm, kurām šāda veida palīdzība – dāvanu karte kancelejas preču iegādei, būtu īpaši vajadzīga.


Lai patīkamiem piedzīvojumiem bagātas atlikušās vasaras brīvdienas un veiksmīga gatavošanās skolas gaitu uzsākšanai!


Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 11.08.2010.