VADLĪNIJAS ĀRZEMJU VIDUSSKOLĒNU UZŅEMOŠĀM ĢIMENĒM LATVIJĀ

04.08.2010.

„AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas biedrība pārstāv asociāciju „AFS Intercultural
Programs, Inc.,” kas ir sabiedriska, starptautiska, bezpeļņas organizācija, un veicina
starpkultūru sakarus ar studentu, dažādu profesiju pārstāvju un ģimenes apmaiņas programmu
palīdzību visā pasaulē.


VADLĪNIJAS ĀRZEMJU VIDUSSKOLĒNU UZŅEMOŠĀM ĢIMENĒM LATVIJĀ (PDF)


Uzņem viesskolēnu savā ģimenē! Kas jādara ģimenei, kura vēlas uzņemt skolēnu? (PDF)


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.