Preiļu pilsētas svētkos novada iedzīvotājiem tiks pasniegti Atzinības raksti

24.07.2010.

Šī gada 20. jūlija Preiļu novada domes sēdē deputāti nolēma apbalvot ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu Preiļu novada iedzīvotājus:


• Demjanu Kuhto – a/s „Preiļu siers” elektromontieri, par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā,
• Līgu Loginu – a/s „Preiļu siers” kancelejas vadītāju, par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā,
• Antonu Kivriņu – a/s „Preiļu siers” remontatslēdznieku, par ieguldījumu a/s „Preiļu siers” attīstībā,
• Ilonu Skorodihinu – Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietnieci, par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu bibliotēkas darba procesa pilnveidošanā,
• Ritu Džeriņu – Aizkalnes pagasta bibliotēkas vadītāju, par radošu bibliotēkas procesu pilnveidošanu un novadpētniecības popularizēšanu,
• Zentu Andrejevu – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas dzīvokļu speciālisti, par apzinīgu un centīgu darbu,
• Aldi Upenieku – par nesavtīgu, ilggadēju un enerģisku darbu, atbalstot Preiļu novada jaunās un godalgotās volejbolistes,
• Annu Skudru – senioru dāmu deju kopas „Brūklenītes” dejotāju, par aktīvu dalību deju kopas darbībā,
• Annu Glužinu – par aktīvu darbošanos senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,
• Janīnu Upenieci – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekli, par godprātīgu brīvprātīgo darbu novada pensionāru dzīves kvalitātes veicināšanu,
• Valentīnu Rutkovsku – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekli, par godprātīgu brīvprātīgo darbu novada pensionāru dzīves kvalitātes veicināšanu,
• Larisu Bogdanovu – SIA „Preiļu slimnīca” ārsti, par ilggadēju un apzinīgu darbu veselības aprūpē,
• Svetlanu Morozovu – SIA „Preiļu slimnīca” ārsti, par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,
• Juri Kļaviņu – SIA „Preiļu slimnīca” ārstu, par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,
• Ritu Lazdu – Preiļu 2. vidusskolas skolotāju, par aktīvu un radošu darbu ar bērniem,
• Ilonu Bageli – Latvijas Nacionālās operas solisti, par Preiļu vārda popularizēšanu TV šovā „Koru kari” 2,
• Sofiju Indāni – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Liesma” valdes priekšsēdētāju, par ilggadēju un labu darbu,
• Āriju Slūku – Preiļu 1. pamatskolas tehnisko darbinieci, par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu un par atsaucību un aktīvu līdzdalību skolas dzīves norisēs,
• Anitu Komarovsku – Preiļu 1. pamatskolas skolotāju, par pedagoģisko meistarību un radošu pieeju darbam,
• Valentīnu Maksimovu – Preiļu 2. vidusskolas muzeja vadītāju un Preiļu novada Slāvu biedrības „Raduga” valdes priekšsēdētāju, par ilggadēju darbu audzināšanas jomā Preiļu 2.vidusskolā, par muzeja materiālu apkopošanu un saglabāšanu, par radošu darbu Slāvu biedrībā „Raduga”,
• Vili Seili – sētnieku, par godprātīgu darbu pilsētas vides sakopšanā,
• Silviju Joksti – TV 3 darbinieci, par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā Atmodas laikā,
• Natāliju Pīzeli – Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciālisti, par ieguldījumu Preiļu novada popularizēšanā,
• Aigu Budriķi – Preiļu novada dziesmu un deju svētku koordinatori par apzinīgu un profesionālu darba pienākumu veikšanu, par nesavtīgu darbu un ieguldījumu X skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē,
• Aigaru Zīmeli – SIA „AMV” valdes priekšsēdētāju, par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā,
• Veltu Kodori – SIA „Preiļu saimnieks” dārznieci, par ieguldījumu pilsētas labiekārtošanas darbos,
• Annu Šņepsti – SIA „Zolva” valdes priekšsēdētāju, par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā,
• Vilhelmu Velecki – SIA „FIRMA JATA” valdes priekšsēdētāju, par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā.


Atzinības raksti tiks pasniegti Preiļu pilsētas svētku pasākumā 24. jūlijā plkst. 19.00 Preiļu parka estrādē.

Pēdējās izmaiņas: 24.07.2010.