Paldies par svētkiem!

20.07.2010.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir izdziedāti un izdejoti. Karsta – gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – nedēļa noslēgusies, visi Preiļu novada dziedātāji un dejotāji atgriezušie mājās. Noguruši, bet ar domu, ka pēc pieciem gadiem atkal dosies uz Rīgu.


Tas rūca, dūca, dancoja, tas dziedāja un smējās,
Ja citus aizraut izdevās- kalnā gavilēja.


Tas arī Tevī iekšā dzied, kā nemiers būt un darīt liek.
Tas piecus gadus grūti nācis. Tūlīt un ir jau sācies.


Tas teic paldies, ka Latvijā joprojām kaut kas noris,
Ka šeit ik brīdi rasties var kāds brīnums vai pat koris.


Tas ļauj mums labi kopā sanākt, jau gaisā jūtams – tā tas būs:
Mēs šodien svētkus iekustinām, un rīt tie iekustinās mūs!


Šogad mēs griezām vilciņu dziesmu un deju tradīcijas nepārtrauktībai un priekam par to:
• Tautas deju kolektīvu laureātu koncertā „Tur uzplauka pumpuriņi”, kas reizē bija arī svētku atklāšanas pasākums, uzstājās labākie tautas deju kolektīvi – arī mūsu  Preiļu 1.pamatskolas 3.-4., 5.-6., 7.-9.klašu tautas deju kolektīvi, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra tautas deju kopas „Gaida” un  „Dancari”


• Koru lielkoncerts „Mana zeme – zemīte skaistā!”, kas notika vienā no mūsu tautas gara spēka svētvietām –  Mežaparka Lielajā estrādē un kas kopā pulcēja 332 korus ar vairāk nekā 12600 dalībniekiem, tostarp – Preiļu 1.pamatskolas 5.-9.klašu meiteņu koris un Preiļu Valsts ģimnāzijas jauktais koris, izskanēja kā muzikāla ziedu buķete, kas godināja svētku 50.gadu jubileju. Tika izpildītas labākās dziesmas, kas radītas šajā laikā un kuras nav zaudējušas nozīmi arī šodien. Koncerta dziesmu virknējumā atklājās un savijās pagātne ar tagadni, māju izjūta ar plašās pasaules aicinājumiem, prieks ar skumjām, jauneklīga aizrautība un vieglums ar brieduma gudrību un padomu.


• Vērienīgajā tautas deju lielkoncertā „Deja kāpj debesīs”, kas notika Daugavas stadionā, dejas izdejoja pavisam 13760 mazi un lieli bērni no visiem Latvijas novadiem. Programma audās kā rakstaina sega, īpašās deju svītrās ar skaistu tautas mūziku, pievēršoties novadiem: Vidzemei, Latgalei, Zemgalei,  Kurzemei un Rīgai. Vecmeistaru zelta fonda dejas un jaundarbus dejoja arī mūsu  Preiļu 1.pamatskolas 1.-2., 3.-4., divi 5.-6., 7.-9.klašu tautas deju kolektīvi, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Preiļu novada kultūras centra tautas deju kopas „Gaida” un  „Dancari”


• 1400 pūtēji no visas Latvijas (tostarp Preiļu mūzikas un mākslas skolas un Preiļu novada kultūras centra pūtēju  orķestris) pūtēju orķestru koncertā „Priecīgs koncerts”, kas notika  Ķīpsalā, lika skanēt viskrāsainākajiem skaņdarbiem – no latviešu tautasdziesmas, pasaules klasikas līdz pat „Prāta Vētrai”.


• Latviešu tautas mūzika – tautas dziesmas, to apdares, kā arī latviešu komponistu skaņdarbi – skanēja Tautas mūzikas koncertā „Saule sēja sidrabiņu”, ko izpildīja 206 bērni no visas Latvijas.  Priekšplānā – cilvēkbērna balss un tautas instrumentu spēle. Koncertā uzstājās Preiļu novada bērnu un jauniešu centra  vokālās grupas „Lāsītes” vecākā grupa.


• „Esi drosmīgs un iekrāso savu dzīvi dažādās krāsās” – aicināja mūsdienu deju koncerts Kongresu namā 9.jūlijā. Tajā redzējām 41 oriģinālhoreogrāfiju, izpildītāji bija kolektīvi, kuri iespēju uzstāties Skolēnu dziesmu un deju svētkos izcīnījuši sīvā konkurence novadu skatēs. Viens no šiem laimīgajiem bija Preiļu novada bērnu un jauniešu centra ritmu deju grupas „Elīze”  vecākā grupa.
• Folkloras programmā „Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā”, kas notika Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, dziedāja, muzicēja, rotaļājās un dejoja Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa „Rūtoj”.
• Par godu Svētkiem Valsts prezidents Valdis Zatlers  savā pilī rīkoja pieņemšanu. To nedaudzo uzaicināto kolektīvu skaitā bija arī folkloras kopa „Rūtoj”.


• Vērmanes dārzā visu svētku laiku norisinājās dažādas aktivitātes. Radošajās darbnīcās „Iegriez vilciņu!” interesentiem bija iespēja izgatavot katram savu svētku simbolu – vilciņu dažādās mākslas tehnikās. Ar  savām idejām un prasmēm dalījās arī mūsu Preiļu novada bērnu un jauniešu centra Hobijdarbnīcas audzēkņi.


• Vizuālās un lietišķās mākslas darbu izstādē „Ritmu spēles”, kas bija skatāma visu Svētku laiku Kongresu namā, skatītāji iepazinās ar vizuālās un lietišķās mākslas pulciņu audzēkņu veikumu, gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Izstādē bija skatāmi arī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra Hobijdarbnīcas, zīmēšanas pulciņa un darbnīcas „Es protu” audzēkņu darbi.


• Svētku gājiens šogad bija īpaši interesants un atraktīvs, jo tas notika divās plūsmās – „Daugavas kreisais krasts” un „Daugavas labais krasts”, kas satikās netālu no Brīvības pieminekļa, lai pie tā nonāktu kopā. Svētku gājienā pa Rīgas ielām par mūsu novada dalībnieku raito soli rūpējās un savu varēšanu apliecināja mūsu pūtēju orķestris.
Katru reizi apmeklējot Dziesmu un deju svētku koncertus, mēs nebeidzam brīnīties, kā tūkstošiem cilvēku spēj darboties kā viens, un reti aizdomājamies, ka aiz šīs vienotības stāv daudzu cilvēku darbs vairāku mēnešu un pat gadu  garumā. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kas izdara vairāk, nekā viņiem būtu jādara.
Paldies visiem bērniem un jauniešiem, kas grūtos un nogurdinošos mēģinājumos apguva svētku programmu, satraukuma pilni dejoja un dziedāja skatēs, saviļņoti gaidīja rezultātus un svētkos Rīgā dāvāja mums vienreizēju kopības un pacilātības sajūtu, kas paliek atmiņā uz mūžu.


Paldies vecākiem par atbalstu un rūpēm ikdienā – gludinot tautastērpus, vedot uz mēģinājumiem un koncertiem, uzmundrinot grūtos brīžos.


Paldies kolektīvu vadītājiem Gaidai Ivanovai, Ilzei Brokai, Daigai Koļesņičenko, Oļegam Koļesņičenko, Ilzei Rožinskai, Robertam Višķerim, Dainai Ertei un Veronikai Smanei par profesionalitāti, sadarbību, pašaizliedzību un lieliski paveikto darbu.


Paldies iestāžu  direktoriem Norai Šņepstei, Ligitai Pauniņai, Albertam Vucānam un Guntim Skrimblim par atbalstu un rūpēm.


Liels paldies par atsaucību, izturību un sapratni kolektīvu pavadošajām personām Ivetai Belousovai, Rasmai Bilzēnai, Initai Pokšānei, Anitai Lauskai, Ilmāram Madelānam, Ivetai Starei, Ingai Reinei, Jānim Ondzulim, Ingai Haritonovai, Ilzei Lipinskai, Artūram Savickim, Rutai Sparānei, Lolitai Adamovičai, Silvijai Kivko, Katrīnai Tarasovai, Annai Verzai, Lienei Fedotovai, Fredim Bergmanim.


Paldies izturīgajiem un atsaucīgajiem autobusu vadītājiem Vasīlijam Leščovam, Pēterim Pastaram, Jānim Sondoram, Andrim Džeriņam, Robertam Určam, Georgijam Kovaļkovam.


Paldies par drošības sajūtu pašvaldības policijas darbiniekiem Jurim Želvim un Oskaram Rinčam.


Paldies par mūsu veselības rūpēm NMP feldšerim Valdim Casno.


No organizatoriskā viedokļa Dziesmu un deju svētki ir viens no sarežģītākajiem un nopietnākajiem kultūras pasākumiem Latvijā, kas prasa rūpīgu plānošanas darbu un savstarpēju koordināciju. To nebūtu iespējams paveikt bez komandas darba.


Liels paldies par profesionalitāti, sadarbību, operativitāti un atbalstu svētku sagatavošanā un to sekmīgas norises nodrošināšanā Aigai Budriķei, Ingūnai Patmalniecei,  Svetlanai Jaudzemai, Aldim Adamovičam, Jurim Kovaļevskim, Vladimiram Ivanovam.


Paldies visiem, kas ļāva Svētkiem notikt, kas atbalstīja, kas bija kopā ar mums Svētku laikā.
Dziesmusvētki ir vienīgais, ko mēs – visi latvieši –  darām kopā.


Paldies visiem par labu, svētīgu un radošu darbu!Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.