Nīderlandes pārstāvji iepazīstas ar Preiļu novada darbu sociālās palīdzības jomā

09.07.2010.

9. jūlijā Preiļu novadu apmeklēja Nīderlandes labdarības fonda “GAMMA Dienstverlening B.V.” valdes locekļi – fonda direktors Tons Brouwers un fonda pārstāvis Eriks van Blosoms.


Novada viesi Preiļu novada domē tikās ar domes priekšsēdētāju Aldi Adamoviču, domes priekšsēdētāja vietnieku, SIA” Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāju Jāni Anspoku, Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Anitu Gāgu un Preiļu novada pansionāta vadītāju Jutu Fadejevu. Kopā ar viesiem Preiļos bija ieradusies SIA „Konso” valdes priekšsēdētāja Irīna Kulitāne, kuras vadītais uzņēmums jau ilgāku laiku sadarbojas ar Nīderlandes pārstāvjiem dažādu projektu ietvaros.


Aldis Adamovičs iepazīstināja ciemiņus ar aktuālākajiem notikumiem Preiļu novadā, pastāstīja par piedalīšanos infrastruktūras sakārtošanas, sociālajos, izglītības un kultūras projektos. Īpašu interesi Nīderlandes pārstāvji izrādīja par sociālā dienesta darbu novadā, sociālās palīdzības un sociālās aprūpes nodrošināšanas iespējām pašvaldības teritorijā.


Pēc sarunas novada domē ciemiņi apmeklēja jaunizveidoto novada pansionātu. Ar lielu interesi viņi iepazinās ar iekārtotajām telpām, uzklausīja Jutas Fadejevas un pansionāta darbinieces Antonijas Malnačas sniegto informāciju par pansionāta darbu un ieplānotajiem pasākumiem iestādes telpu labiekārtošanā.


Lai gan Preiļu novada domes pansionāts tikai pavisam nesen ir uzņēmis pirmos iemītniekus no Aglonas novada Salenieku pansionāta un visas telpas ir nodrošinātas ar mēbelēm un sadzīves lietām, ciemiņi pozitīvi novērtēja jaunizveidoto iestādi. Atzinīgus vārdus saņēma pašvaldība par ieguldījumu pansionāta izveidošanā, pansionāta vadītāja par uzņēmību un pansionāta darbinieki par pozitīvo attieksmi pret savu darbu.


Nīderlandes delegācijas pārstāvji lielu interesi izrādīja arī par slimnīcas darbu. Jāņa Anspoka pavadībā ciemiņi apskatīja medicīnas iestādes nodaļas un iepazinās ar stacionārā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.


Vizītes noslēgumā abas puses – Nīderlandes organizācijas “Stichting Gamma Dienstverlening” pārstāvji un klātesošie no Preiļu novada domes apsvēra iespēju kopīgu projektu ietvaros piesaistīt līdzekļus gan pansionāta telpu logu nomaiņai, gan labiekārtošanas darbu veikšanai novada veco ļaužu aprūpes iestādē.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 09.07.2010.