Preiļu arodvidusskola attīstās kā pakalpojumu jomas izglītības iestāde Latgales reģionā

14.06.2010.

2010./2011. mācību gadā skola uzņem:

Izglītības programmas nosaukums,


kods


Piešķiramā


kvalifikācija


Māc.


val.


Iepriekšējā izglītība


(klases)


Mācību ilgums


(gadi)Komerczinības33 341 021. Mazumtirdzniecības


komercdarbinieks2.Loģistikas darbinieks 


Latv. 


99 


44Frizieru pakalpojumi,


32 815 021. Frizieris2. StilistsLatv.9934Ēdināšanas pakalpojumi


33 811 021. Pavārs


2. Ēdināšanas servisa speciālists


 


3.Viesmīlis 


 


Latv. 


 


 


9912341


Skola piedāvā dienesta viesnīcu, 1 mēneša maksa sastāda Ls 4.
Skolas kafejnīcā var paēst siltas pusdienas, kas vidēji izmaksā Ls 0,60.
Audzēkņi saņem valsts un ESF stipendiju, kas kopā 1 mēnesī sastāda līdz Ls 60.


Iestājoties skolā jāiesniedz apliecība par izglītību ar sekmju izrakstu un 4 foto, jāuzrāda pase.


Dokumentus pieņemam no 14. jūnija.


Kontakti:
Tālr. 65322684, 65381292,
e-pasts:
preiluavs@inbox.lv
www.preiluarodvidusskola.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2010.