Preiļu novada domes iepirkumu komisijas paziņojums – iepirkumam

02.07.2010.

Preiļu novada domes iepirkumu komisijas paziņojums – iepirkumam “Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija”, id.nr. PND 2010/11M


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets –”Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija”, identifikācijas nr. PND 2010/11 M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Preiļu novada domes Iepirkumu komisija paziņo, ka sakarā ar neparedzēto situāciju un pašvaldības finanšu līdzekļu nepietiekamību uz iepirkuma līguma „Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija” (saskaņā ar iepirkuma procedūras identifikācijas nr. PND 2010/11M rezultātiem) noslēgšanas brīdi (par ko uzvarētājam tika paziņots mutiski), līguma noslēgšana par iepirkuma būvdarbu veikšanu tiek atlikta uz uzvarētāja piedāvājuma derīguma termiņu, tas ir līdz 2010. gada 21. augustam. Pēc iepriekšminētā termiņa izbeigšanās, komisija pieņems lēmumu un paziņos par iepirkuma rezultātu turpmāko gaitu.


4. Kontaktpersona: Preiļu novada domes, Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālr. 65307322, 26458552, e-pasts: vladimirs.ivanovs@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.07.2010.