Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa aizvadījusi veiksmīgu mācību gadu

15.06.2010.

Veiksmīgs mācību gads noslēdzies Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā. Divpadsmit skolas audzēkņi saņēmuši dokumentu par mācību programmas apgūšanu mākslas jomā un aizstāvējuši savus diplomdarbus.


Mākslas nodaļas vadītāja Marianna Abricka iepazīstināja ar visiem absolventu radošajiem noslēguma darbiem, kuri paliks skolai. Darbi ir ļoti dažādi, un katrs no tiem piesaista ar izdomu, tajā ielikto enerģiju un katra audzēkņa pasaules redzējumu. Dažādas ir arī to izpildījuma tehnikas. Varam redzēt ar izdomu atjaunotas durvis uz gaiteni, logu rotā jauni aizkari, pie sienas glezna – veltījums Preiļiem, vienā no telpām atrodas mākslinieciski izveidots aizslietnis, interesants krēsls un noformēts logs. Pie diplomdarbiem skatāms tušas tehnikā veidots darbs, blakus – zīmējums uz papīra ar zīmuļkrāsām, izveidotas arī ilustrācijas mīļākajai pasaku grāmatai.


Gada laikā ir notikuši dažādi konkursi, kuros labprāt piedalījušies skolas audzēkņi un kārtējo reizi guvuši labus rezultātus. Skolas pedagogs Kazimirs Anspaks atzīst, ka konkursa darbu veidošana ir nepieciešama, lai tiktu attīstītas katra audzēkņa radošās iespējas, kas ne vienmēr pilnībā izpaužas, apgūstot obligāto programmu skolā.


Veiksmīgi Lieldienu konkursā 6 000 dalībnieku konkurencē piedalījās un uzvarēja Dagne Devjatnikova. Konkursā par retajām slimībām labi panākumi Vandai Sondorei. Radošajā konkursā „Kas man traucē lasīt” godalgas ieguvuši Dagne Devjatnikova un Emīls Vilcāns. Preilieši veiksmīgi startēja arī starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju pie jūras” – Sandra Gžibovska ieguva 3. vietu, atzinības saņēma Jūlija Starovoitova, Dagne Devjatnikova un Vita Upeniece.


Labi rezultāti mākslas nodaļas audzēkņiem ir gūti arī 7. Latvijas skolu audzēkņu karikatūru konkursā – izstādē. Evelīna Spiridonova par savu darbu saņēma balvu, Vandai Sondorei – 3. vieta, Katrīnai Grigai un Jūlijai Podskočijai – atzinība. Arī skolotājs Kazimirs Anspaks saņēma atzinību par audzēkņu sagatavošanu konkursam.


Jāteic, ka bērni un jaunieši, kuri mācās Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā, papildus apgūst zinības dažādās ar mākslu saistītās jomās, tāpēc nav pārsteigums, ka daudzi no viņiem vizuālās mākslas mācību olimpiādēs parasti gūst labus rezultātus. Izņēmums nav arī šis gads. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī aizvadītajā mācību gadā bijušā Preiļu rajona skolām olimpiādi organizēja Marianna Abricka. Apvienotajā novadu olimpiādē piedalījās 138 bērni, vērtēšana notika klašu grupās. Skolotāja atzīst, ka talantīgu bērnu ir ļoti daudz. Raženi strādā Priekuļu pamatskolas audzēkņi, ko viņi pierādījuši jau iepriekšējos gados. Arī šogad skolas audzēkņi – Solvita Ragauša, Kristiāna Nikola Pūdža, Sintija Vojevodska, Laine Giluče un Ērika Gribonika ieguva pirmās vietas. Ļoti spēcīga vizuālajā mākslā ir Preiļu 2. vidusskolas audzēkne Jūlija Podskočija. Veiksmīgi savas spējas olimpiādē pierādīja arī Preiļu 1. pamatskolas skolēni Jūlija Starovoitova, Sanita Boganova, Elīza Gurgone, Alīda Anspoka, Kintija Vilcāne, Rūta Vucāne un Laura Buka.


Vispārizglītojošo skolu valsts olimpiādē vizuālajā mākslā piedalījās divas preilietes – Vanda Sondore un Jūlija Starovoitova. Abas meitenes ieguva trešās vietas. Kā pastāstīja Marianna Abricka, olimpiādes tēmas nebija vieglas, bija jāpārzina sirreālisms, kubisms, bet Preiļu meitenes tika galā un ierindojās labāko vidū Latvijā. Valsts olimpiādes parasti ir paredzētas tikai 5. – 9. klašu skolēniem, bet Marianna Abricka uzskata, ka jāmācās jau no mazotnes, un tāpēc sākumskolu audzēkņiem paši skolotāji Mariannas Abrickas vadībā izstrādā uzdevumus un organizē olimpiādi.


Skolas pedagogi pateicas visiem bērnu vecākiem par atbalstu, jo materiālus darbam – koku, stikla un zīda krāsas – iegādājas paši vecāki.


Maija Paegle,


Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2010.