Preiļu novada Sociālais dienests reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā

21.06.2010.

Labklājības ministrija, izvērtējot iesniegtos dokumentus, kā arī pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 14. panta 4. punktu, MK 2008. gada 20. novembra noteikumu Nr. 951 „Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā” 3., 11. punktu, pieņēmusi lēmumu par Preiļu novada Sociālā dienesta un tā sniegtā sociālā pakalpojuma – „Pašvaldības sociālais dienests” reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.


Šī gada maijā tika sagatavoti Sociālā dienesta reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti: sociālo pakalpojumu sniedzēja organizatoriskā struktūra, dokumenti par datu aizsardzību, darba kārtība, iesniegti reģistrējamā sociālā pakalpojuma sniegšanā iesaistīto speciālistu izglītību apliecinoši dokumenti, izstrādāts apraksts par telpu un teritorijas pielāgotību personām ar pārvietošanās traucējumiem. Pieņemtais pozitīvais lēmums apliecina, ka Preiļu novada Sociālais dienests atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Šobrīd tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā tiktu reģistrēts arī aprūpes mājās pakalpojums.Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 21.06.2010.