Aicinām sporta veterānus piedalīties Līgu un Jāņu atklātajā vieglatlētikas čempionātā

23.06.2010.

23.jūnijā Preiļu novada BJSS stadionā notiks nu jau par tradīciju kļuvušais un veterānu vidū cieņu iemantojušais Līgu un Jāņu atklātais vieglatlētikas čempionāts. Pirms līgošanas tradicionāli uz kārtīgu izsportošanos pulcējas vieglatlētikas draugi ne tikai no Latgales novadiem, bet ceļu uz sacensībām mēro arī ciemiņi no daudz tālākiem valsts reģioniem. Aicinām Preiļu novada ne tikai bijušos vieglatlētikas draugus, bet arī visus fizisko aktivitāšu cienītājus, kuriem nav sveša vieglatlētika, pamēroties spēkiem ar sev līdzīgi domājošiem un uzkrāt pozitīvo dzirksti saulgriežu svētkiem!
Ar nolikumu un programmu var iepazīties zemāk.


L.Valdonis,
Preiļu novada sporta speciālists


LĪGU UN JĀŅU ATKLĀTĀ VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTA
PROGRAMMA
2010. gada 23. jūnijā


10.40                SACENSĪBU ATKLĀŠANA,
                         LĪGU UN JĀŅU  SUMINĀŠANA
11.00                100 m sievietēm ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
11.10                lodes grūšana sievietēm ( no 9. gr. līdz 1.gr.)
11.15                100 m vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
11.25                5 soļošana sievietēm un vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
11.30                tāllēkšana vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
11.30                augstlēkšana sievietēm ( no 9. gr. līdz 1.gr.)
11.30                1500 m skrējiens vīriešiem
12.00                lodes grūšana vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
12.00                UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA
12.00                tāllēkšana sievietēm ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
12.30                400 m skrējieni sievietēm ( no 9. gr. līdz 1.gr.)
12.30                šķēpa mešana sievietēm ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
12.30                augstlēkšana vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
12.40                400 m skrējieni vīriešiem ( no 9. gr. līdz 1.gr.)
13.00                šķēpa mešana vīriešiem ( no 1.vec.gr. līdz 9. vec. gr.)
13.15                5000 m skrējiens vīriešiem
13.40                1500 m skrējiens sievietēm
14.00                UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA


Apstiprinu
Līvānu novada domes
priekšsēdētājs: A. Vaivods

Preiļu novada domes
Priekšsēdētājs: A. Adamovičs


2010. gada 15. aprīlis


 


NOLIKUMS
LĪGU UN JĀŅU ATKLĀTAJAM VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTAM


1. Mērķis
1.1. Popularizēt un attīstīt vieglatlētiku Latgalē.
Stiprināt draudzības saites vieglatlētikas veterānu vidū.
1.2. Veicināt labāku sagatavotību valsts un starptautiskām sacensībām.


2. Vieta un laiks
2.1. Sacensības notiks 2010. gada 23. jūnijā Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas stadionā, Preiļos.
2.2. Sacensību sākums 2010. gada 23. jūnijā plkst. 11.00.


3. Sacensību vadība
3.1. Sacensības vada rīcības komiteja:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs- Andris Vaivods, tel. 29230840
Preiļu novada domes priekšsēdētājs -Aldis Adamovičs, tel.29424562
Līvānu novada domes sporta organizatore -Mārīte Vilcāne, tel. 29537229
Preiļu novada domes sporta speciālists -Leonīds Valdonis, tel. 29556446
Līvānu novada vieglatlētikas kluba valdes loceklis , sacensību galvenais tiesnesis- Vjačeslavs Grigorjevs, tel. 26164073.
Preiļu rajona bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe, sacensību galvenā sekretāre -Viktorija Neištadte, tel. 26188579.


4. Dalībnieki
4.1. Sacensībās piedalās Latgales rajonu un pilsētu vieglatlēti vecumā no 30 gadiem ( sievietes) un 35 gadiem
( vīrieši). Sacensības ir individuālas.
4.2. Uzaicināti arī pārējo Latvijas reģionu sportisti.
4.3. Katrs dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs disciplīnās.
4.4.Dalībnieki sacensību laikā personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.


5. Programma
                  DĀMAS – 100 m, 400m, 1500m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 5 km soļošana
                  KUNGI – 100 m, 400m, 1500m, 5000 m, augstlēkšana, tāllēkšana, lode, šķēps, 5 km soļošana
             Soļošanā notiks Latvijas čempionāts veterāniem.                       


6. Vecuma grupas
Dāmas : 1.vec.gr. 30-34 g., 2.vec.gr.no 35-39g., 3.vec.gr.no 40-44g., 4.vec.gr.no 45-49g., 5.vec.gr.no 50-54g., 6.vec.gr.no 55-59g., 7.vec.gr. no 60-64g., 8.vec.gr. no 65-69g.,  9.vec.gr. no 70-74g. un tā tālāk
Kungi: 1.vec.gr.no 35-39g., 2.vec.gr.no 40-44g., 3.vec.gr.no 45-49g., 4.vec.gr.no 50-54g., 5.vec.gr.no 55-59g.,6.vec.gr. no 60-64g., 7.vec.gr. no 65-69g.,  8.vec.gr. no 70-74g., 9.vec.gr. no 75-79g.un tā tālāk.


7. Pieteikumi
Pieteikumi iesniedzami pa faksu 653 22649 vai e-pastu maritevilcane@inbox.lv ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām( 21 jūnijs). Pieteikumā minēt pilnus dzimšanas datus.


8. Sarīkošanas kārtība
Sacensības tiek rīkotas pēc starptautiskiem vieglatlētikas veterānu sacensību noteikumiem.


9. Apbalvošana
Pirmo triju vietu ieguvēji katrā vecuma grupā saņem diplomus. Katrā vieglatlētikas disciplīnā uzvarētājus nosaka pēc veterānu koeficientu tabulām un apbalvo ar krekliņiem un sieru.
Soļošanas čempionāta uzvarētāji tiks apbalvoti ar medaļām.
Līgas un Jāņi tiks īpaši sumināti.


10. Uzņemšanas noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību sarīkošanu un dalībnieku apbalvošanu, sedz Līvānu un Preiļu novada domes.


Dalības maksa sacensībās- 1 LS no dalībnieka.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.06.2010.