Remontēs Pelēču pamatskolas sporta zāli

16.06.2010.

Kaut arī Pelēču pamatskolas ēka ir pilnībā nosiltināta un tai ir nomainīts arī jumts, tomēr sporta zālei remonts nav bijis pēdējos 20 gadus. Iespējams, tieši ēkas siltināšana, jumta nomaiņa un grīdas ventilācijas sistēmas neesamība izraisīja zāles grīdas bojāšanos. Šobrīd sporta zāles grīda ir ļoti sliktā stāvoklī, ko apliecina arī veiktā tehniskā stāvokļa apsekošana. Tāpēc Preiļu novada domes deputāti, izskatot Pelēču pamatskolas direktores Annas Karčevskas iesniegumu par pamatskolas sporta zāles grīdas remontu, nolēma veikt iepirkuma procedūru Pelēču pamatskolas sporta zāles remontam.


Sākotnējais priekšlikums bija veikt tikai grīdas daļēju remontu, tomēr deputāti izteica bažas par daļēja remonta lietderību un vienojās, ka lietderīgāk būtu veikt visas sporta zāles grīdas nomaiņu un arī zāles kosmētisko remontu.


 

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2010.