Vides ministrijā iesniedz projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”

15.06.2010.

Šī gada 31. maijā SIA „Preiļu saimnieks” Vides ministrijā, Kohēzijas fonda projektu konkursā, iesniedza projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta”, kura iesniegšanu 27. maijā atbalstīja Preiļu novada domes deputāti. Dome nolēma arī apstiprināt projekta Tehniski ekonomisko pamatojumu, kuru, pēc izvērtēšanas, ir akceptējusi Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija. Šis atzinums ir galvenais priekšnosacījums, lai tiktu uzsākta projekta tālākā virzība.


Projekta mērķis ir turpināt pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanu, lai paaugstinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, efektīvāk izmantotu dabas un elektroenerģijas resursus, kā arī samazinātu piesārņojuma ietekmi uz vidi un uzlabotu tās kvalitāti.


Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” attiecināmās izmaksas sastāda Ls 2 226 037,00 (tai skaitā Ls 211 242,12 SIA „Preiļu saimnieks” līdzfinansējums (9,49%) un Ls 2 014 794,88 Kohēzijas fonda finansējums (90,51%). Projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 21%) Ls 467 467,77. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 2 693 504,77. Galvot projekta līdzfinansējumu 9,49% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām Ls 211 242,12 un projekta neattiecināmās izmaksas (PVN 21%) Ls 467 467,77 šī gada 27. maijā uzņēmās Preiļu novada dome.


Atbilstoši likumdošanai projekta izvērtēšana Vides ministrijā notiks trīs mēnešus. SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks atzina, ka projekts esot ļoti labi sagatavots un tāpēc, domājams, ka Vides ministrija to apstiprinās. Ja projekts tiks atbalstīts, tad jau šogad notiks sagatavošanās un saskaņošanas darbi, lai jau 2011.gada mijā uzsāktu būvdarbus. Atbilstoši projekta ieviešanas laika grafikam paredzētie būvdarbi turpinātos līdz 2013. gada jūlijam.


Jānis Mūrnieks: „Projekta realizācijas rezultātā gandrīz visiem (apmēram. 95%) pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Pagājušo gadu noslēdzās projekta I kārta, kurā tika izbūvēta jaunā atdzelžošanas stacija un iedzīvotāji saņem kvalitatīvu ūdeni, tad realizējot II kārtu arī atlikušās pilsētas daļas iedzīvotājiem būs iespēja saņemt kvalitatīvu ūdeni. Domājot par nākotni, jebkuram investoram, kurš vēlēsies uzsākt darbību Preiļos, pilsēta būs pievilcīga arī ar to, ka gandrīz visus būs nodrošināta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem tīkliem. Būtisks projekta ieguvums būs arī vides saudzēšana, jo projektā plānotajās pilsētas daļās nesmakos no sausajām tualetēm un individuālajiem septiķiem, jo kanalizācijas savākšanu nodrošinās jauni un ilgkalpojoši tīkli.”


Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta” ietvaros plānoti sekojoši būvdarbi:
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, rekonstrukcija un pilsētas Dienvidu rajona (“Preiļu Siers” un Lauktehnikas teritorijas) pievienošana Centra sistēmai: Tīklu izbūve un rekonstrukcija; “Preiļu siers” teritorijas pievienošana; Lauktehnikas teritorijas pievienošana.
Lai nodrošinātu Centrālo, Lauktehnikas un „Preiļu siers” ūdensapgādes sistēmu apvienošanu vienotā, kā arī pievienotu „Preiļu siers” sadzīves kanalizācijas sistēmu pilsētas Centrālai kanalizācijas sistēmai, nepieciešams izbūvēt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus pilsētas Dienvidu rajonā, kā arī rekonstruēt esošos.
     1.1. Tīklu izbūve un rekonstrukcija: Ūdensvada tīklu izbūve no Daugavpils ielas Nr. 60 līdz Mehanizatoru ielai, Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija no Liepājas ielas Nr. 43 līdz Centrālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI), Kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija no Centrālajām NAI 1 līdz A. Upīša ielas stūrim.
     1.2. “Preiļu siers” teritorijas pievienošana: A. Upīša ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, Saltupes ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve.
     1.3. Lauktehnikas teritorijas pievienošana: ūdensvada tīklu izbūve Daugavpils ielā no Saltupes ielas līdz Mehanizatoru ielai, ūdensvada tīklu izbūve Mehanizatoru ielā, ūdensvada tīklu izbūve no Mehanizatoru ielas pa Pils ielu līdz atzaram no Aglonas ielas, ūdensvada tīklu izbūve Pils ielas ūdensvada savienošanai ar A. Paulāna ielas ūdensvadu, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūve A.Upīša ielā, kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija Saltupes ielā no Mehanizatoru ielas līdz KSS.


2. Centra rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve ielās, kur jau ir ūdensvada tīkli.
Šo darbu ietvaros paredzēts Centra rajona ūdensvada un kanalizācijas tīkla atsevišķu posmu rekonstrukcija, lai pirms jauno tīklu izbūves un pakalpojumu teritorijas paplašināšanas būtu sakārtoti vissliktākā stāvoklī esošie tīkli. Tāpat šie darbi ietver arī ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu pilsētas Ziemeļu daļā un kanalizācijas tīkla izbūvi ielās, kurās jau ir ūdensvads (Brīvības ielas posmā, Liepu ielas posmā, Līvānu ielā, Dārzu ielā, A. Paulāna ielā un Rīgas ielā).
Ūdensvada tīklu rekonstrukcija tiek plānota Aglonas ielā (no Tirgus laukuma līdz Liepu ielai), Brīvības ielā (no Rīgas ielas līdz Krāslavas ielai un no AS “Latgales ceļi” līdz Rīgas ielai), Celtnieku ielā.
Ūdensvada tīklu izbūve iecerēta Varakļānu ielā (no Liepājas ielas līdz Skolas ielai), Celtnieku ielā, Lāčplēša ielas, Ventspils ielā, Dārzu ielā (savienošana ar Aglonas ielu);
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija- Aglonas ielā (no Tirgus laukuma līdz Rancāna ielai), Brīvības ielā (no Krāslavas ielas līdz Brīvības ielai Nr.8 ), Atpūtas ielā (līdz bērnu dārzam);
Kanalizācijas tīklu izbūve- Aglonas ielā (no Rancāna ielas līdz Jaunai ielai), Brīvības ielā (no Brīvības ielas Nr.8 līdz AS “Latgales ceļi”), Varakļānu ielā (no Liepājas ielas līdz Skolas ielai), Liepu ielā (no Ventspils ielas līdz A.Paulāna ielai), Ventspils ielā, Līvānu ielā, Dārzu ielā, A. Paulāna ielā, Rīgas ielā.


3. Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve:
Šo darbu ietvaros paredzēta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve visās pilsētas ielās, kurās līdz šim nebija pieejami centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi (galvenokārt pilsētas rietumu daļā, šobrīd – Centrālās sistēmas apkalpes zonā), kā arī esošo ūdensvadu diametru palielināšanu.
Ūdensvada tīklu izbūve plānota Skolas ielā un no Skolas ielas līdz sporta centram, Latgales ielā, Pļaviņu ielā, Zaļās ielā, Bērzu ielā, Vidzemes ielā, Bauskas ielā, Nākotnes ielā, Ludzas ielā, Kurzemes ielā, Jelgavas ielā, Kalnu ielā, Sporta ielā, Raiņa bulvārī (no Aglonas ielas līdz Talsu ielai), Talsu ielā (no Atpūtas ielas līdz Liepājas ielai);
Plānota N.Rancāna ielas ūdensvada savienošana ar Rēzeknes ielas ūdensvadu;
Ūdensvada rekonstrukcija Līvānu ielā (no Skolas ielas līdz Aglonas ielai), Liepājas ielā (no Daugavpils ielas līdz Cēsu ielai), Cēsu ielā (no Liepājas ielas līdz Skolas ielai
Kanalizācijas tīklu izbūve plānota Skolas ielā, Latgales ielā, Pļaviņu ielā, Zaļajā ielā, Bērzu ielā, Vidzemes ielā, Bauskas ielā, Nākotnes ielā, Ludzas ielā, Kurzemes ielā, Jelgavas ielā, Kalnu ielā, Sporta ielā, Raiņa bulvārī, Talsu ielā;
Cēsu ielā plānots izbūvēt jaunu Kanalizācijas sūkņu staciju.


4. Artēzisko urbumu tamponēšana: Pils ielas ūdensgūtnē paredzēts tamponēt trīs artēziskos urbumus un vienu urbumu saglabāt rezerves/monitoringa mērķiem.

Pēdējās izmaiņas: 15.06.2010.