Kurzemes reģiona sociālie darbinieki pieredzes vizītē Preiļu novada Sociālajā dienestā

11.06.2010.

Piektdien, 11. jūnijā, Preiļu novada Sociālo dienestu apmeklēja Kurzemes reģiona sociālie darbinieki ar mērķi izzināt Preiļu novadā piedāvāto sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, jo, teritoriālās reformas rezultātā, vairākās Kurzemes pašvaldībās tiek strādāts pie jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanas. Līdzīgi kā Latgalē, arī Kurzemē tika veidota Kurzemes plānošanas reģiona sociālo apkalpojumu attīstības programma, un Preiļi tika izraudzīta kā tā pašvaldība, kura, salīdzinājumā ar citām līdzīgām pašvaldībām Latgalē, tomēr piedāvā plašu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības klāstu.


Atzinīgi tika vērtēta Sociālā dienesta iespēja šī brīža ekonomiskajā situācijā piedāvāt arī citus pabalstus bez likumā noteiktajiem GMI un dzīvokļa pabalstiem, kas daudzās Kurzemes reģiona pašvaldībās vairs nav iespējams, jo viena mēneša GMI pabalsta izmaksa sastādot tādu summu, kāda Preiļu novadā ir aptuveni 6 mēnešu laikā. Lielu interesi viesi izrādīja par sociālās virtuves darbību, jo Kurzemes reģionā šajā jomā darbojoties vien dažas sabiedriskās organizācijas un ar grūtībām nākas pārliecināt pašvaldības vadību par šāda pakalpojuma nepieciešamību.


Patīkams pārsteigums viesiem bija informācija par pašvaldības un nevalstisko organizāciju labo sadarbību, iepazīstoties ar psiholoģiskās un sociālās palīdzības centra „Mūsmājas” darbību, uzklausot informāciju par dienesta sadarbību ar Invalīdu un Pensionāru biedrībām.


Protams, kā jebkurā jomā, arī sociālajā pastāv milzīgas atšķirības dažādos reģionos, bet diskusijās par katrai pašvaldībai aktuālajiem jautājumiem sociālajā sfērā, kā kopīgā problēma tika saskatīta vienotais likumdošanas skaidrojuma trūkums, kā rezultātā katra pašvaldība individuāli vērtē tādus kritērijus, kā, piemēram, īpašuma esamība, kad persona pretendē uz trūcīgā statusu.


Vizītes gaita fotoattēlos.


Sociālā dienesta vadītājas vietniece
Anita Gāga
 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.