SIA `Preiļu saimnieks` izsludina Atklātu konkursu – Kurināmās šķeldas un skaidu iepirkums 2010./2011. gada apkures sezonai ar piegādi līdz SIA `Preiļu saimnieks` katlu mājai Liepu ielā 2 – saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumu

09.06.2010.

Uzaicinājums piedalīties atklātā konkursā – Kurināmās šķeldas un skaidu iepirkums 2010./2011.gada apkures sezonai ar piegādi līdz SIA “Preiļu saimnieks” katlu mājai Liepu ielā 2.


1. Iepirkuma rīkotājs: SIA „Preiļu saimnieks”, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – Kurināmās šķeldas un skaidu iepirkums 2010./2011.gada apkures sezonai ar piegādi līdz SIA “Preiļu saimnieks” katlu mājai Liepu ielā 2, identifikācijas nr. PS 2010/02, saskaņā ar Atklāta konkursa Nolikumu.


3. Iepirkuma apjoms un iepirkuma daļas –
3.1. Šķelda – 27 000 m³
3.2. Skaidas – 2 400 m³
Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par visu apjomu kopumā vai arī par kādu konkrētu iepirkuma daļu – 1.daļa – šķelda, 2. daļa – skaidas.


4. Atklāta konkursa Nolikums ir pieejams elektroniski Preiļu novada domes interneta mājas lapā, sadaļā „Preiļu saimnieks. Iepirkumi”, kā arī ar Atklāta konkursa Nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties uz vietas SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, Liepu ielā 2, Preiļos, (2. stāvā) darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Nolikums (PDF)
Pielikumi (DOC)
Objekta apskates un ieinteresēto personu sanāksmes protokols (PDF) 


5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010. gada 2. augustam, plkst.10:00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti un tiks neatvērti atdoti atpakaļ iesniedzējam.


6. Piedāvājumus jāiesniedz: Liepu ielā 2, Preiļos, LV-5301, SIA „Preiļu saimnieks” administrācijas ēkā, kabinetā nr.1 (2.stāvā), tālr. 65381135, fakss 65381152, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00; personīgi vai nosūtot pa pastu, pasta zīmogs līdz 2.augustam.


7. Līguma izpildes laiks – saskaņā ar sagatavoto piegādes grafiku 2010./2011. gada apkures sezonai pa mēnešiem konkrētos apjomos, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr. 3).


8. Piedāvājuma nodrošinājums – Ls 3 000,00 (trīs tūkstoši latu).


9. Objekta apskates un ieinteresēto personu sanāksme – 2010. gada 16. jūnijā, no plkst. 11:00 līdz plkst.12:00. (iepriekš pieteikties 10.2. apakšpunktā minētajai kontaktpersonai).


10. Iepirkuma procedūras kontaktpersonas:
10.1. vispārējos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks, tālrunis 65381135, mob.tālrunis 29420589, fakss 65381152, e- pasta adrese – janis.murnieks@preili.lv.
10.2. tehniskos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs, mob.tālrunis 29479447
10.3. administratīvos jautājumos – SIA „Preiļu saimnieks” tāmju inženiere Zane Erta, tālrunis 65381381, fakss 65381152, e- pasta adrese – zane.erta@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.