Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.11, kas atrodas Daugavpils ielā 74-11, Preiļos

17.06.2010.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 16 ZTI Anita Kalniņa, prakses vieta Bērzpils ielā 2, Balvos, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr.11 (divistabu dzīvoklis 36,8 kvm un 368/26750 kopīpašuma d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes), kas atrodas Daugavpils ielā 74-11, Preiļos. Kadastra numurs: 7601 006 1904.


Īpašnieks: Svetlana Jakovļeva.
Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS GE Money Bank, 13.janvāra iela 3, Rīga.
Nekustamā īpašuma novērtējums: Ls 2 500.
Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.
Izsole notiks 2010. gada 17. jūnijā pulksten 11:00 Bērzpils ielā 2, 2.stāvā, Balvos.
Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas reģ. Nr.LV11025911956 depozīta kontā Nr. LV04UNLA 0050002452551, nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma- Ls 250.
Tālr. uzziņām 64521195.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.