Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – `Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija`

04.06.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – “Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija”, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301
Uzaicinājums piedalīties iepirkumā: “Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija”.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets –”Preiļu novada Pelēču pamatskolas sporta zāles renovācija”, identifikācijas nr. PND 2010/11 M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 32./51.kabinetos (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Pielikums nr.1 – Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikums nr.1.1 – Koka grīda (JPG)
Pielikums nr.1.2 – Regupol grīda (JPG)
Pielikums nr.1.3 – Apjomi grīdai 1.v (DOC)
Pielikums nr.1.4 – Apjomi grīdai 2.v (DOC)
Pielikums nr.1.5 – Apjomi sienas  (DOC)
Pielikums nr.1.6 – Koptāme (DOC)
Pielikums nr.1.7 – Regupol tehnoloģija (PDF)
Pielikums nr.1.8 – Zāles plāns (JPG)
Pielikums nr.2 – Piedāvājuma forma (DOC)
Pielikums nr.3 – Līguma projekts (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 21.jūnija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersona: Preiļu novada domes, Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, tel.65307322, 26410521, juris.kovalevskis@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.