Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” realizācija

01.06.2010.

  


Turpinās projekta Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098 „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” realizācija. Projekta ietvaros tika veikti 4 prioritāro priekšmetu mācību kabinetu renovācijas darbi (pielāgošana tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai) un nepieciešamo mēbeļu iegāde un uzstādīšana. Visi darbi tika pabeigti līdz 2009./2010. mācību gadam un Preiļu 2. vidusskolas skolēni un pedagogi varēja uzsākt mācības rekonstruētos dabaszinātņu kabinetos ar jaunām un modernām mēbelēm.


Projekta ietvaros vēl paredzēta nepieciešamo iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana, uz kuru iegādi un uzstādīšanu Izglītības un zinātnes ministrija veica centralizēto iepirkumu visām Latvijas skolām, kuras realizē projektus 3.1.3.1. „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” aktivitātes ietvaros. Iekārtu un aprīkojuma iegāde notiks izmantojot mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu, kas nodrošinās ērti lietojamu vidi preču pasūtīšanai un ātrāku informācija apriti starp izglītības iegādi un preču piegādātāju.


Lai iepazīstinātu 3.1.3.1. aktivitātes finansējuma saņēmējus ar iepirkuma rezultātiem un apmācītu darbā ar mācību aprīkojuma pasūtījumu apstrādes elektronisko sistēmu tika organizēti apmācību semināri. Projektu plānots pabeigt līdz 2010. gada 31. decembrim.


Projekta vadītāja
Sanita Meļko
65322766
Sanita.melko@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.