Preiļu 1.pamatskolas 8.klases skolēni fizikas olimpiādē

26.05.2010.

2010. gada 30. aprīlī norisinājās Līvānu novada atklātā 8. klases fizikas olimpiāde. Tajā savas zināšanas pārbaudīja zinošākie skolēni no Līvānu, Preiļu, Aglonas un Vārkavas novada skolām. Šāda olimpiāde bijušajā Preiļu rajonā tika organizēta 14 gadus. Šogad tā tika rīkota Līvānos sadarbībā ar Līvānu novada domes Izglītības pārvaldi un uzņēmuma „Z-Light” vadītāja Daumanta Pfafroda atbalstu. Olimpiāde pēc satura tika veidota līdzīgi Valsts fizikas olimpiādēm, proti, tajā tika piedāvāta teorētiskā kārta – četri uzdevumi un eksperimentālā kārta – viens demonstrējums un viens praktiskais darbs. Tātad skolēniem nācās gan risināt uzdevumus, gan izskaidrot eksperimentā redzamo situāciju no fizikas viedokļa, gan arī pašiem darboties ar lēcām.


Olimpiādes uzvarētāju apbalvošana un vienlaikus arī balva-ekskursija pa uzņēmumu „Z-Light” notika 26. maijā. Jāsaka liels paldies uzņēmuma vadītājam Daumantam Pfafrodam par doto iespēju ieskatīties gaismas vadu ražotnes „virtuvē”. Ekskursanti –uzvarētāji un viņu skolotāji varēja apskatīt, kā tiek izgatavoti dažādu veidu, krāsu, izmēru un pielietojumu vadi. Visa produkcija aiziet eksportam un uzņēmumam visā Eiropā konkurentu nav. Daļa produkcijas tiek ražota medicīnas vajadzībām. Lai nodrošinātu augstu kvalitāti, ražotnes telpās tiek ievērota tīrība- arī mums nācās ietērpties speciālos baltos apģērbos. Mums  bija patiess prieks uzturēties šajā uzņēmumā, kur valda pozitīva gaisotne, visi darbinieki ir smaidīgi un laipni.


Līvānu novada fizikas olimpiādē 8. klasēm godalgotas vietas ieguva sekojoši Preiļu 1. pamatskolas skolēni: Linards Šmeiksts 8.b -1. vieta, Lauma Vibornā 8.a –atzinība, Iveta Ivanāne 8.a –atzinība, Jekaterina Čulkova 8.b –atzinība.


Olimpiādes uzvarētāji saņēma  Līvānu novada domes goda rakstus, kā arī- naudas balvas. Paldies fizikas skolotāju metodiskās apvienības vadītājam Vladislavam Sprinģim par šī olimpiādes organizēšanu un uzņēmējam Daumantam Pfafrodam par finansiālu atbalstu.


Preiļu 1. pamatskolas fizikas skolotāja Laila Vibornā 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.