4. jūnijā – uzņēmēju tikšanās

04.06.2010.

Pašreizējos apstākļos aktuāls ir jautājums par darba devēju līdzdalību dažāda līmeņa valsts un pašvaldību institūciju lēmumu pieņemšanā. Viens no veidiem, kā darba devēji šajā situācijā var aizstāvēt savas interese un veidot sekmīgu sadarbību ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām, ir aktīvi līdzdarboties politikas plānošanā un lēmumu sagatavošanā, lai rastu risinājumu, kas būtu vienlīdz pieņemams visām sociālajā dialogā iesaistītajām pusēm – pašvaldībai, darba devējiem un darba ņēmējiem.


Lai iesaistītu Preiļu novada uzņēmējus sociālajā dialogā, Preiļu novada dome sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Preiļu Biznesa inkubatoru organizē tikšanos 2010.gada 4.jūnijā plkst. 11.00 ar uzņēmējiem (Preiļu novada domes zālē (II stāvs), Raiņa bulvārī 19).


Sanāksmē LDKK sociāla dialoga eksperte Latgales reģionā Skaidrīte Baltace informēs par uzņēmēju sadarbību un sociālā dialoga attīstību starp pašvaldībām un darba devējiem Latgales reģionā.


Diskusijas laikā uzņēmēji tiks aicināti izteikt viedokli par atbilstošākām formām turpmākās sadarbības nodrošināšanai un noteikt prioritāros pasākumus pašvaldībā uzņēmējdarbības veicināšanai.


Lūdzam ņemt aktīvu dalību pasākumā.


Sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai Preiļu Biznesa inkubatorā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.


 

Pēdējās izmaiņas: 04.06.2010.