PREIĻU NOVADĀ JAU IZSKATĪTI 378 IESNIEGUMI PAR MĀJOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRŠANU

31.05.2010.

Lai arī apkures sezona aizvadīta, mājokļa pabalsts novada iedzīvotāju vidū arvien ir pieprasīts. Kopš februāra mēneša, kad Preiļu novada Sociālajā dienestā tika uzsākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta piešķiršanai dažādām iedzīvotāju grupām, līdz maija beigām saņemti 378 iesniegumi, kurus izskatot pieņemts pozitīvs lēmums. Turklāt no visiem izskatītajiem iesniegumiem 237 gadījumos pabalsts piešķirts trūcīgām personām (ģimenēm) un 141 gadījumā – pensionāriem un invalīdiem. Tā kā par maija mēnesī saņemtajiem iesniegumiem mājokļa pabalsts tiks izmaksāts jūnijā, tad šobrīd minētā pabalsta nodrošināšanai izmaksāti jau 24 370 Ls, bet jūnijā izmaksājamajam mājokļa pabalstam nepieciešami 9940Ls. Kopumā sociālajiem pabalstiem 2010. gada budžetā atvēlēti 131 340Ls, kas sastāda 44% no visa Sociālā dienesta budžeta.


Kā paredz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta 1.punkts, pašvaldība no pamatbudžeta izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. Tomēr atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmaksa gūlās tikai uz pašvaldību pleciem, kopš pagājušā gada novembra tas tiek daļēji finansēts no valsts – no mēnesī pašvaldībā dzīvokļa (mājokļa) pabalstam izlietotajiem līdzekļiem no valsts budžeta pašvaldībai tiek piešķirti 20 procenti.1.attēls


Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieprasījums pēc minētā pabalsta ir ievērojami audzis (skat. 1.attēlu) – 2009. gada attiecīgajā periodā (no janvāra līdz maijam) tas piešķirts 83 trūcīgām personām (ģimenēm), bet šogad, kā tika minēts iepriekš, 237 trūcīgajiem, un 95 gadījumos – pensionāriem un invalīdiem, šogad – 141 pensionāram un invalīdam. Šādu pabalsta saņēmēju pieaugumu lielā mērā noteikusi pašreizējā ekonomiskā situācija valstī, kad ļoti daudzām ģimenēm ievērojami samazinājušies ikmēneša ienākumi, kas noteicis viņu atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.2.attēls


Lielākais pieprasījums pēc mājokļa pabalsta ir tieši Preiļu pilsētas iedzīvotājiem: šobrīd tas piešķirts 125 pensionāriem un invalīdiem un 168 Preiļu pilsētas trūcīgajām personām (ģimenēm). Pagastos minētais pabalsts vairāk pieprasīts trūcīgo personu (ģimeņu) vidū, mazāk – pensionāru un invalīdu vidū (sīkāk skat.2.attēlā).


Paredzams, ka pieprasījums pēc mājokļa pabalsta palielināsies, atsākoties apkures sezonai rudenī, kad tam pieteikties steigs tie, kas šobrīd šo izdevību nav izmantojuši. Tā pagājušajā gadā līdz gada nogalei mājokļa pabalsts tika piešķirts vēl 112 trūcīgajām personām (ģimenēm) un 122 pensionāriem un invalīdiem.


Atgādinām, ka Sociālais dienests apmeklētājus sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu jautājumos pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00.


Informāciju apkopoja
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.