VII Vidējās paaudzes dejotāju svētki „Līklocis”

05.06.2010.

Šī gada 5.jūnijā plkst. 19.30 Valmierā Jāņa Daliņa stadionā dejotāju svētkos Valmierā 211 Latvijas vidējās paaudzes deju kolektīvi saplūdīs kā straumes līkločiem no Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales novadiem. Deju zīmējumi laukumā būs kā kustības un tautas kultūras apliecinājums, un iezīmēs katra novada godu un spēku.


Līklocis – cilvēka dzīves ceļš cauri gadiem un laikam.
Līklocis – vēja pūsma, koka šūpošanās vētrā, upes plūdums cauri uzkalniem un pa līdzenumu, apkārt klintīm un pāri krācēm, dzīvnieka skrējiens bēgot un pakaļ dzenoties.
Līklocis – maigums, mīļš skatiens, pasniegta roka un atbalstošs plecs, ģimenes jūtu ceļš, spēja piedot, pacelt un mīlēt.
Līklocis – kustība dejā, vedot pa dejas ceļu un pret, izvijot dejas soļus zīmējumā kā vēstījumu par dejas ideju, saturu un emocionālo iedarbību.
Līklocis – ieausts segās, ieadīts zeķēs un cimdos, pārmantots paaudzēs kā svētības zīme un apliecinājums latviešu tautas gara kultūras mūžībai.


4600 dejotāji izdejos dejas attīstību vēstures un laika telpā. Soļi jau sen zināmie, no folkloras pūra, klāt nākuši horeogrāfu radošajā procesā iegūti jauni zīmējumi. Savienojumā ar mūziku taps jauns ritmiskais kopums, un dejas solis vīsies laikam līdzi. Arī koncerts būs nemitīgā kustībā.


Izdejosim dejas „Es mācēju danci vest” un „Diždancis”, kuras radījuši un nākamajām dejotāju paaudzēm atstājuši vecmeistari Uldis Žagata un Alfrēds Spura. Horeogrāfi – Agris Daņiļēvičs, Ilmārs Dreļs, Andris Ezeriņš, Arta Melnalksne, Zanda Mūrniece, Jānis Purviņš, Gunta Skuja – deju rakstos ieauduši katrs sava novada līkloci. Būs arī jauni vārdi – Inga Meiere ar deju „Dimdaru damdaru”, Lāsma Skutāne ar „Vidiņi jūras”, Linda Tiļčika ar „Līgo kuģīt’s jūriņā” un Kanādas horeogrāfes Māras Simsones deja „Iebrauca saulīte”.


Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Zanda Mūrniece. Virsvadītāji: Gints Baumanis, Inga Drele, Vaira Dundure, Santa Laurinoviča, Ilze Mažāne, Jānis Puviņš, Gunta Raipala, Gunta Skuja. Režisore – Inta Kalniņa.


VII Vidējās paaudzes dejotāju svētkus rīko Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra sadarbībā ar Valmieras pilsētas domi un Valmieras Kultūras centru.


Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas – stāvvieta Ls 1.00, sēdvieta Ls 3.00.


Plašāka informācija: Maruta Alpa, tālr.: 67228985, e-pasts: maruta.alpa@nkmva.gov.lv.


Informāciju sagatavoja
Baiba Bože,
NKMVA komunikāciju un sabiedrisko attiecību speciāliste
67228985, 29865238
baiba.boze@nkmva.gov.lv
www.nkmva.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 05.06.2010.