Preiļu novada domes deputātu pieņemšanas laiki

26.05.2010.

Jānis Anspoks – otrdienās no plkst. 14.00 – 16.00 Preiļu poliklīnikas 226. kabinetā
Nikolajs Bogdanovs – katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 14.00 – 16.00 Preiļu slimnīcas ķirurga kabinetā
Juris Erts – katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 11.00 – 12.00 Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108. kabinetā
Oļegs Hļebņikovs – pirmdienās no plkst. 14.30 – 16.00 Preiļu 2. vidusskolas direktora kabinetā.
Juris Kovaļevskis – katra mēneša pirmajā otrdienā no plkst. 11.00 – 12.00 domes izpilddirektora vietnieka kabinetā
Valentīna Liniņa – katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā no plkst. 9.00 – 11.00 Salas pamatskolas direktora kabinetā
Viktors Ozoliņš – pirmdienās no plkst. 15.00 – 17.00 Daugavpils ielā 31
Lauris Pastars – piektdienās no plkst. 10.00 – 12.00 Preiļu novada sociālajā dienestā, 1. kabinets
Ligita Pauniņa – piektdienās no plkst. 12.00 – 15.00 Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora kabinetā
Maruta Plivda – katra mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā no plkst. 9.00 – 12.00 Brīvības iela 7, Preiļi
Vitālijs Plivda – katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst. 13.30 – 14.30 Preiļu novada domes zālē
Jevģēnijs Stepanovs – katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00 Preiļu novada domē, 47. kabinets
Alberts Vucāns – pirmdienās no plkst. 15.00 – 18.00 Preiļu Mūzikas un mākslas skolā, Raiņa bulvāris 26, direktora kabinetā
Andrejs Zagorskis – pirmdienās no plkst. 16.00 – 18.00 Izglītības pārvaldē, Raiņa bulvāris 19, vadītāja kabinetā


 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2010.