Bebrenes profesionālā vidusskola uzņem audzēkņus …

26.05.2010.

BEBRENES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA


Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439, tālrunis 654 25966, fakss 654 25973,
e-pasts: bebrenepv@inbox.lv, mājas lapa: www.bebrene.lv
 
Bebrenes profesionālā vidusskola uzņem audzēkņus


Audzēkņu uzņemšana ar pamatskolas izglītību:
Veterinārārsta asistents
– sniedz neatliekamo palīdzību dzīvniekiem
– organizē slimu dzīvnieku kopšanu
– asistē operācijas
– veic slimību profilakses pasākumus veterinārās prakses uzņēmumos


Viesmīlības pakalpojumu speciālists
–    gatavo un pasniedz ēdienus un dzērienus
–    noformē telpas un apkārtni
–    uzņem un apkalpo viesus un tūristus
–    plāno, organizē un vada viesu uzņēmuma darbību


Apmācības ilgums – 4 gadi. Iegūst profesionālo vidējo izglītību.


Audzēkņu uzņemšana ar vidusskolas izglītību:
Mākslīgās apsēklošanas tehniķis
–    veic lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu
–    izpilda vienkāršas ārstnieciskas manipulācijas
–    sekmē ganāmpulka atražošanu un ģenētisko īpašību uzlabošanu
–    konsultē dzīvnieku labturības pasākumus


Veterinārā eksperta palīgs
– novērtē dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus
– veic dzīvnieku produktu un blakusproduktu pirmapstrādi
– pārzina produktu uzglabāšanas metodes
– palīdz risināt vides sakopšanas un aizsardzības problēmas


Apmācības ilgums – 1 gads. Saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.


Stipendija – 10 Ls. Papildus tiek piešķirta ESF mērķstipendija no 10Ls līdz 50Ls.


Skolai ir ēdnīca, dienesta viesnīca, bibliotēka, pastāvīgs Interneta pieslēgums, trenažieru zāle, medicīniskie pakalpojumi, darbojas audzēkņu pašpārvalde, biedrība „Jauniešu brīvdienu centrs”, interešu pulciņi un sporta sekcijas, t.sk. zirgu jāšanas sporta sekcija.


Maksas kursos ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja tiesības.


 

Pēdējās izmaiņas: 26.05.2010.