LKB Life sāk piedāvāt Latvijas tirgū nebijušu produktu – Komplekso dzīvības apdrošināšanu

17.05.2010.

Latvijas Krājbankas meitassabiedrība LKB Life no 17.maija sāk piedāvāt pilnīgi jaunu produktu Latvijas dzīvības apdrošināšanas tirgū – Komplekso dzīvības apdrošināšanu. Līdz šim šādu produktu nav piedāvājusi neviena apdrošināšanas sabiedrība Latvijā. Kompleksā dzīvības apdrošināšana ir vairāku produktu komplekts, kurā sakombinēti katra tā atsevišķā komponenta – veselības, dzīvības, nelaimes gadījumu apdrošināšanas un uzkrājuma – labākās īpašības. Komplekso dzīvības apdrošināšanu var iegādāties gan fiziskās, gan juridiskās personas un tā ir nominēta divās valūtās – latos un eiro.


Šī apdrošināšanas produkta būtiskākā priekšrocība ir iespēja, noslēdzot ilgtermiņa uzkrājuma līgumu, tajā pašā laikā rēķināties ar 2/3 jeb līdz pat 66% no iemaksātās un uzkrātās naudas, ko varēs izmantot savas veselības aprūpei jebkurā laikā no apdrošināšanas polises noslēgšanas brīža, tas ir, jau no nākamās dienas. Turklāt, šo uzkrāto līdzekļu izmantošanai nav noteikti ierobežojumi ne summām, ne pakalpojumu veidiem – tas nozīmē, ka uzkrājumu var izmantot pacientu vai stacionārajām iemaksām, zobu labošanai, redzes pārbaudēm vai medikamentu iegādei, rehabilitācijai un citiem medicīniskiem vai ar veselības aprūpi saistītiem pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs.


Tāpat klients var noteikt arī līdz pat 20 līdzapdrošinātajām personām, proti, laulāto draugu, bērnus, vecākus, brāļus un māsas vai kādas citas pietuvinātas personas, kas visa līguma darbības laikā var pieteikt savus apmaksātos veselības aprūpes čekus LKB Life jebkurā Latvijas Krājbankas filiālē un tie tāpat kā apdrošināšanas ņēmēja čeki tiks apmaksāti 10 darba dienu laikā no uzkrātajiem līdzekļiem. Gadījumā, ja plānoto veselības aprūpes pakalpojumu vērtība pārsniegs Ls 500 vai citu līdzvērtīgu summu, ko apdrošinātā vai līdzapdrošinātā persona nevarēs atļauties apmaksāt no saviem ikmēneša ienākumiem, taču būs iemaksāta pietiekami liela apdrošināšanas prēmija, LKB Life piedāvā izsniegt garantiju vēstuli veselības aprūpes iestādei.


Ja veselības aprūpei pieejamie līdzekļi netiks izmantoti vai tiks izmantoti, bet ne pilnībā, tad klients tos līguma darbības beigās saņems atpakaļ kā uzkrājumu. Par katru gadu no līguma darbības termiņa, kura laikā netiek iesniegti nekādi veselības aprūpes čeki, klients par uzkrātajiem līdzekļiem papildus nopelnīs 1%. Šī summa katra gada beigās tiks pieskaitīta izveidotajai veselības aprūpes uzkrājuma daļai, ko klients saņems līguma termiņa beigās.


Par 33% jeb 1/3 no iemaksātās prēmijas jeb par uzkrājuma daļu, kas paredzēta izmaksai tikai līguma termiņa beigās, LKB Life piedāvā garantētos peļņas procentus 3,5% gadā, ko uzkrājumam pieskaitīs katru mēnesi un kas ir paredzēta gan latu, gan eiro apdrošināšanas līgumiem. Apdrošināšanas sabiedrība garantē šo procentu likmi gan uz minimālo līguma noslēgšanas termiņu – 5 gadiem, gan uz maksimālo termiņu jeb 20 gadiem.


Kompleksajai dzīvības apdrošināšanai ir arī 3 apdrošinātie riski – dzīvības apdrošināšana, kritisko slimību apdrošināšana un ārstēšanās izdevumi nelaimes gadījumu rezultātā, kur pēdējiem diviem no minētajiem apdrošināšanas segums ir atkarīgs no iemaksātās prēmijas lieluma. Tie ir apdrošināšanas riski, kurus uzņemas LKB Life, parakstot apdrošināšanas līgumu, un izmaksā atlīdzību, neaiztiekot klienta iemaksātos un uzkrātos līdzekļus – tie joprojām paliek pieejami klientam vai norādītajiem labuma guvējiem. Kritiskās saslimšanas var tikt apdrošinātas no Ls 500 līdz Ls 3000 un ietver sevī 18 slimību pozīcijas tādas kā infarkts, insults, audzēji, Parkinsona slimība, aklums u.c. Ārstēšanās izdevumi nelaimes gadījumu rezultātā var tikt apdrošināti par Ls 500 vai Ls 1000 un tiek atjaunoti katru gadu visā līguma darbības laikā.


Ar šo produktu LKB Life dod klientiem iespēju, veicot regulārus, kā arī automātiskus maksājumus, veidot uzkrājumus nākotnei, ko ir iespēja izmantot savas un sevis norādīto personu veselības aprūpei visā līguma darbības laikā, un, ja tāda vajadzība nerodas vai nauda tiek iztērēta tikai daļēji, līguma darbības beigās saņemt iemaksātos un uzkrātos līdzekļus atpakaļ ar papildu peļņu un izmantot savām vajadzībām. Tādējādi klients nepārmaksā, kā tas bieži vien notiek iegādājoties klasisko veselības apdrošināšanu, un iemaksātos naudas līdzekļus var izmantot arī savas ģimenes locekļu veselības aprūpei, kas nav iespējams standarta veselības apdrošināšanā samaksājot noteiktu naudas summu par savu polisi. Vienlaicīgi klients tiek apdrošināts arī pret 3 dažādiem riskiem, kuriem iestājoties, LKB Life izmaksā apdrošināšanas atlīdzību. Iegādājoties šo produktu klients saņem arī visus likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.


„Šis ir tiešām inovatīvs un moderns risinājums, taču vienlaikus pieejams ne tikai juridiskām, bet arī fiziskām personām, un pats svarīgākais – izdevīgs variants, kā apdrošināties, ņemot vērā dažādus riskus. Veidojot produktu mēs esam apzinājuši, kas ir pieejams tirgū un vienlaikus, ko vēlas saņemt klients. Ar šo produktu mēs dodam unikālu iespēju klientam veidot uzkrājumu, bet tajā pašā laikā padarīt to pieejamu viņam un viņa ģimenes locekļiem vai citām pietuvinātām personām savas veselības aprūpei. Līdz šim brīdim šāds iespēju apkopojums nav bijis pieejams ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas līmenī,” ir pārliecināts apdrošināšanas akciju sabiedrības LKB Life vadītājs Artūrs Piliksers.


Sanita Primaka
LKB Life pārstāvis

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.