Dari zināmu Eiropas Komisijai savu viedokli par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni!

17.05.2010.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs aicina visus ieinteresētos ES iedzīvotājus un organizācijas piedalīties diskusijā par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni, tās principiem un mērķiem.


Latvijas sabiedrības viedokli par Kopējo lauksaimniecības politiku apkopos Valsts Lauku tīkla Sekretariāts.


Šī brīža Eiropas Savienības lauku attīstības politika paredz lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspējas, dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas, biotopu un lauku vides saglabāšanu un lauku teritoriju līdzsvarotu attīstību.


Neskatoties uz būtiskajām atšķirībām, Eiropas lauksaimniecībai un laukiem kopumā nākotnē arvien vairāk nāksies saskarties ar kopīgiem izaicinājumiem, kurus KLP jāpalīdz pārvarēt. Tie ir:
• globālā tirgus ietekme uz lauksaimniecības produkcijas tirgu,
• pieaugošā cenu nepastāvība,
• pieaugošā pārtikas pieprasījuma „spiediens” uz esošajiem dabas resursiem,
• klimata izmaiņas,
• zemes izmantošanas izmaiņas,
• nelabvēlīga demogrāfiskā un sociāli-ekonomiskā attīstība laukos.


Lai apkopotu Latvijas lauku iedzīvotāju viedokli par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013. gada, Valsts Lauku tīkla Sekretariāts līdz maija beigām organizē reģionālās tikšanās ar sadarbības organizācijām, lauksaimniekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lauku iedzīvotājiem, lai skaidrotu – kas ir Kopējā lauksaimniecības politika un kāpēc ir svarīgi paust savu nostāju un izteikt priekšlikumus. Informācija par diskusiju norises vietām un laikiem:
2010. gada 17. maijā plkst.10:00, Viduslatvijas Lauku attīstības birojā, Raiņa bulvārī 21b,  Preiļos
Tikšanos laikā interesenti aicināti izteikt savu viedokli par KLP jautājumiem, kā arī par lauku attīstības politikas aspektiem.


Savu skatījumu un priekšlikumus varat paust arī aizpildot anketu http://www.laukutikls.lv/klp_aptauja
Jūnija sākumā viedokļi tiks apkopoti un iesniegti Eiropas Komisijai, kā arī publicēti http://www.laukutikls.lv/kopeja_lauksaimniecibas_politika
 


Lai Latvijas viedokli saklausītu, aicinām Jūs izteikt arī savu viedokli http://ec.europa.eu/agriculture/cap-debate līdz 2010. gada 3. jūnijam atbildot uz šādiem jautājumiem:
1. Kāpēc vajadzīga kopējā Eiropas lauksaimniecības politika?
2. Ko iedzīvotāji gaida no lauksaimniecības nozares?
3. Kāpēc vajadzīga KLP reforma?
4. Kas vēl būtu vajadzīgs, lai nākotnē pilnveidotu KLP?


Interneta vietnē pieejami arī pētījumi, runas un cita informācija par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni.


Eiropas Komisija 2010. gada jūlijā īpašā konferencē informēs par atklātās diskusijas rezultātiem. Komisija cer šādi gūt idejas, ko iestrādāt paziņojumā par Kopējo lauksaimniecības politiku  laika posmam pēc 2013. gada; šis paziņojums jāiesniedz 2010. gada beigās.


Seko līdzi aktivitātēm mājaslapā www.laukutikls.lv vai jautā savam reģiona speciālistam (meklē mājaslapā http://www.laukutikls.lv/kontakti).


Terēze Brazeviča,
Valsts Lauku tīkla speciāliste Latgales reģionā


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.