Par Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam publisko apspriešanu

17.05.2010.

Latgales plānošanas reģions paziņo, ka pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes rakstiskās procedūras 2010. gada 6. maija protokolu Nr.1 ir apstiprināta Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcija un no 2010.gada 7.maija līdz 2010.gada 6.jūnijam notiks tās publiskā apspriešana.


Apspriežamais dokuments ir publiski pieejams Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, saite http://www.latgale.lv/lv/padome/apspriedes. Informējam, ka no 2010. gada 17. maija līdz 2010. gada 21. maijam notiks Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas semināri Latgales reģiona pašvaldībās.


Lūdzam priekšlikumus un iebildumus par Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakciju iesniegt rakstveidā no 07.05.2010. līdz 06.06.2010., nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: guna.smelcere@latgale.lv vai nosūtot pa pastu uz Latgales plānošanas reģiona juridisko adresi Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600. Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētiem termiņiem, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.


 

Pēdējās izmaiņas: 17.05.2010.