14. maijā Daugavpilī – seminārs par atbalstu uzņēmējiem

14.05.2010.

Latgales reģiona uzņēmēji!


Aicinām Jūs uz semināru „MVU nedēļa 2010 Latgalē”
š.g. 14.maijā plkst. 11:00
Daugavpils novada Kultūras centrs
Daugavpilī, Dobeles ielā 30.


Ekonomikas ministrijas aicinājums (PDF)


Seminārā sniegsim informāciju par pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras piedāvāto atbalstu uzņēmējiem, kā arī par citiem uzņēmējdarbības veikšanai aktuāliem jautājumiem.


Interesentus līdz š.g. 13.maijam aicinām pieteikties Ekonomikas ministrijā pa tālr. 67013099 vai 67013157, vai aizpildot pieteikuma anketu (DOC) (pieejama www.em.gov.lv ) un nosūtot uz e-pasta adresi: MVUnedela@em.gov.lv.


Dalība seminārā ir bez maksas.


14.maijā uzņēmēji tiek aicināti uz semināru „MVU nedēļa 2010 Latvijā”, kurā esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem sniegsim informāciju par pieejamo valsts, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un paplašināšanai, kā arī par citiem uzņēmējdarbības veikšanai aktuāliem jautājumiem


Daugavpils seminārs būs pirmais, kas tiek organizēts „Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu nedēļas” ietvaros. „Eiropas MVU nedēļas 2010” ietvaros Latvijā tiks organizēti 4 reģionālie semināri – Daugavpilī; Cēsīs, Dobelē un Ventspilī. Seminārus organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.


Detalizēta semināra dienas kārība un pieteikuma veidlapa publicēta Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā www.em.gov.lv. Dalībai semināros uzņēmējus un žurnālistus aicinām pieteikties Ekonomikas ministrijā pa tālr. 67013099 vai 67013157, vai aizpildot pieteikuma veidlapu un nosūtot to uz e-pasta adresi: MVUnedela@em.gov.lv.


Eiropas Komisija 2009.gadā aizsāka jaunu iniciatīvu – „Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu nedēļas” organizēšanu ar mērķi sniegt esošajiem un topošajiem uzņēmējiem informāciju un līdzekļus, kas ir nepieciešami pastāvīgiem panākumiem un konkurētspējas nodrošināšanai Eiropas dinamiskajā ekonomikas vidē.


„Eiropas MVU nedēļa 2010” notiks no 25.maija līdz 1.jūnijam, kad 37 Eiropas valstīs tiks organizētas dažādas konferences, semināri, apmācības, diskusiju forumi un apbalvošanas ceremonijas ar mērķi nodrošināt sabiedrību ar informatīvo atbalstu par Eiropas Savienības (ES), dalībvalstu, reģionālo un pašvaldību institūciju aktivitātēm uzņēmējdarbības sakārtošanā, popularizēt uzņēmējdarbību un izrādīt atzinību uzņēmējiem par veikto ieguldījumu Eiropas labklājībā, darbavietu radīšanā, inovācijās un konkurētspējā.


Mērķis: sniegt informāciju par uzņēmējdarbības atbalsta aktualitātēm.
Auditorija: mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un potenciālie uzņēmēji.


Darba kārtība

Laiks


Tēmas

 

10:30


Reģistrācija

 

11:00


Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja uzruna


Jānis Lāčplēsis, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs


11:10


Ekonomikas ministra uzruna par uzņēmējdarbības atbalsta aktualitātēm


Artis Kampars, Ekonomikas ministrs


11:30


LDDK atbalsts uzņēmējiem – uzņēmuma, nozares, reģionu, nacionālajā, ES un starptautiskajā līmenī


Skaidrīte Baltace, Latvijas Darba devēju konfederācijas Latgales reģiona sociālā dialoga koordinatore


11:50


MVU atbalsts – no vārdiem pie darbiem
LTRK Uzņēmēju plāns 2010


MVU attīstības iespējas programmā “Partnerībā organizētas apmācības“


Mikrouzņēmumu atbalsta pasākumi


Jānis Endziņš, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis, Juridiskais direktors


12:10


Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanai
– Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;


– Aizdevumi MVU izaugsmei.


Andrejs Zelčs, Hipotēku bankas Daugavpils filiāles vadītājs


12:30


Diskusija

 
 

Balva „Labākais darba devējs Latgales reģionā”


Latvijas Darba devēju konfederācijas nominācija


13:00


Kafijas pauze

 

13:30


Garantijas Latvijas uzņēmējiem


Gerda Štokmane, Latvijas Garantiju aģentūras projektu vadītāja


13:45


Atbalsts lauku saimnieciskās darbības veicējiem


Iveta Oša, Lauku Atbalsta Dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktora vietniece


14:05


LIAA – pilna servisa atbalsta aģentūra uzņēmējiem


Ilze Stafecka, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste


14:25


Jautājumi un atbildes

 


Reģistrācija semināram:
Dalība seminārā ir bez maksas un visi interesenti aicināti pieteikt savu dalību elektroniski: MVUnedela@em.gov.lv vai pa tālr. 67013099, 67013157. Iepriekšējā pieteikšanās dalībai seminārā ir veicama līdz 13.maijam (ieskaitot).


Ekonomikas ministrija: http://www.em.gov.lv
Daugavpils pilsētas dome:  http://www.daugavpils.lv
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera: http://www.chamber.lv
Latvijas Darba devēju konfederācija: http://www.lddk.lv
Latvijas Hipotēku un Zemes banka: http://www.hipo.lv
Latvijas Garantiju aģentūra: http://www.lga.lv
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra: http://www.liaa.gov.lv
Lauku Atbalsta Dienests: http://www.lad.gov.lv
Eiropas MVU nedēļa: http://ec.europa.eu/sme-week


Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67013193


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.