Daudzdzīvokļu mājās Preiļos notiek remontdarbi par uzkrātajiem māju apsaimniekošanas līdzekļiem

06.05.2010.

Vairākās vietās Preiļu pilsētā var redzēt aktīvu rosību daudzdzīvokļu māju ārpusē un arī kāpņu telpās – notiek koplietošanas telpu kosmētiskais remonts un tiek mainīti kāpņu telpu logi, bet līdz gada beigām SIA „Preiļu saimnieks” ir ieplānojusi veikt vēl daudzus darbus, lai uzlabotu ēku tehnisko stāvokli un ārējo izskatu. 


Šī gada sākumā Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu mājās ir notikušas 52 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kurās iedzīvotāji ir izteikuši ierosinājumus veikt remontdarbus par uzkrājumā esošajiem ēku apsaimniekošanas līdzekļiem. Pamatojoties uz daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulču lēmumiem, SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti ir pārskatījuši katras mājas iedzīvotāju vēlmes, līdzekļu uzkrājumu apjomu, izanalizējuši iespējas un sastādījuši veicamo darbu grafiku līdz šī gada beigām.


Vairākām daudzdzīvokļu mājām – Mehanizatoru ielā 6b, Rēzeknes ielā 36, Rēzeknes ielā 32, Cēsu ielā 11. Cēsu ielā 12, Daugavpils ielā 71, Saltupes ielā 3, Saltupes ielā 1, Jelgavas ielā 2 un Viļānu ielā 2 – tiks veikti jumtu remontdarbi. Dažās mājās jau iesākts kāpņu telpu kosmētiskais remonts, bet līdz gada beigām to paredzēts veikt arī Celtnieku ielā 12, Celtnieku ielā 11, Celtnieku ielā 10, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40 (II).


Saltupes ielā 5, Rancāna ielā 8, Pils ielā 8 un A.Upīša ielā 20 tiks pārmūrēti ventilācijas kanāli, savukārt Saltupes ielā 5, Pils ielā 8 un Mehanizatoru ielas 6b mājas atlikušajā daļā plānots nomainīt notekcaurules. Ārsienu šuvju remontdarbi paredzēti Rēzeknes ielā 30, Rēzeknes ielā 24 un Rēzeknes ielā 36, bet balkonu remonts – Rēzeknes ielā 36, Rēzeknes ielā 32 un Daugavpils ielas 74. mājā.


Vairāku māju iedzīvotāji izteikuši vēlmi veikt mājas pamatu remontu. Tas ieplānots Liepu ielā 30, Liepu ielā 28, Daugavpils ielā 51 un Saltupes ielā 1.


Mehanizatoru ielā 6b, Cēsu ielā 11, Celtnieku ielā 12, Rēzeknes ielā 32, Jelgavas ielā 2, Liepu ielā 9, Liepu ielā 30, Pils ielā 8 (II) un Pils ielā 8a tiks veikta ārdurvju nomaiņa, bet kāpņu telpu logi tiks nomainīti Celtnieku ielā 12, Celtnieku ielā 10, Mehanizatoru ielā 6, Cēsu ielā 11 un Jelgavas ielā 2.


Aglonas ielas 29 un Pils ielas 8 iedzīvotāji pieņēmuši lēmumu veikt siltumizolācijas darbus mājās, bet Pils ielas 4 un Pils ielas 8 mājās SIA „Preiļu saimnieks” veiks vējdēļu maiņu.
Notekcauruļu remonts ieplānots Saltupes ielā 1, Saltupes ielā 2 un Saltupes ielā 3, jumta lūku remontdarbi tiks veikti Saltupes ielā 1, Saltupes ielā 2 un Saltupes ielā 3, bet Mehanizatoru ielā 6b, Aglonas ielā 29 un Celtnieku ielā 1 kāpņu telpās tiks remontēti logi.


Veicamo pasākumu sarakstā ir iekļauti apjomīgākie darbi, kas tiks veikti katrā mājā. Sīkie remontdarbi, kuri bieži notiek daudzdzīvokļu mājās ikdienā, grafikā nav norādīti.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pastāstīja, ka ir mājas, kuru iedzīvotāji nav izteikuši vēlmi veikt kādu konkrētu darbu, kaut gan līdzekļu uzkrājums to ļauj darīt, bet ir arī tādas mājas, kuru iedzīvotāji gribētu uzlabot savas mājas tehnisko stāvokli, bet šobrīd uzkrājumā nav pietiekoši daudz līdzekļu veicamajiem darbiem. Lai piesaistītu papildus finansējumu no pašiem iedzīvotājiem, vairākumam mājas dzīvokļu īpašnieku nepieciešams vienoties un pieņemt lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē.


Izstrādātais remontdarbu plāns vajadzības gadījumā var tikt arī papildināts, saskaņojot veicamos pasākumus ar māju vecākajiem un iedzīvotājiem.


SIA „Preiļu saimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās apsaimniekošanas maksa noteikta 27 santīmi par kvadrātmetru, no kuriem 5 santīmi veido uzkrājumu. Uzkrātos līdzekļus daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāji var izmantot remontdarbiem savās mājās. 


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2010.