Hipotēku un zemes banka finansiāli atbalsta Preiļu jauno makšķernieku skolas nometnes rīkošanu

06.05.2010.

Biedrība Preiļu NVO centrs saņēmusi atbalstu no VAS „Hipotēku un zemes banka” Klientu kluba „Mēs paši” Preiļu reģionālās atbalsta grupas projekta „Preiļu novada bērnu sporta, fiziskās un garīgas attīstības veicināšanas nometnes organizēšana” realizēšanai.


Projekta mērķis ir veicināt bērnu fizisko attīstību, interesi par dabu un ekoloģiju, savstarpējo attiecību veidošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu.


Projekta ietvaros plānots rīkot 5 dienu nometni bērniem un viņu vecākiem ar teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām, lai radītu Preiļu novada bērnu un jauniešu (arī viņu vecāku vidū) interesi , veicinātu jaunu zināšanu iegūšanu dabas un faunas aizsardzības jomā, sapratnes veidošanu par to, cik svarīgi ir kopt vidi, mācīties aizsargāt dabas un esošos zivju resursus, saglabāt tos nākošām paaudzēm, tādējādi nodrošinot vides kvalitāti un ilgtspēju, kā arī apgūtu praktiskas iemaņas makšķerēšanas sportā un nostiprinātu makšķerēšanas skolā iegūtās zināšanas,


Nometne tiks organizēta pie Rēzeknes upes, Gaigalavas pagastā. Nometnē piedalīsies 15 bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem, kuri nu jau gadu darbojas Preiļu novada bērnu un jauniešu makšķernieku skolā un vismaz 5 viņu vecāki.


Nometni vadīs Preiļu novada bērnu un jauniešu makšķernieku skolas vadītājs Elgasts Dimants, kurš ir daudzkārtējs makšķerēšanas sacensību organizētājs un treneris Latgales reģionā un Latvijā.
skolu jau vairāk kā gadu ar panākumiem vada kā brīvprātīgais darbinieks. Skolas dalībnieki vairākkārt piedalījušies un ieguvuši godalgotas vietas sacensībās gan reģionā, gan Latvijā.


Nometnē aktivitāšu īstenošanai tiks pieaicināta makšķerēšanas speciāliste  Rita Verza-Grabovska. Projekta ietvaros plānots iegādāties projekta aktivitātēm nepieciešamo inventāru, kas turpmāk tiks izmantots makšķernieku skolas izglītības procesam. Projektā nepieciešamos transporta izdevumus segs Preiļu novada dome.


Nometnes noslēgumā tiks organizēts svinīgs pasākums ar iegūto rezultātu analīzi un labāko dalībnieku sumināšanu.
Pasākumā tiks uzaicināts dabas draugs un ceļotājs Māris Olte, Preiļu novada domes pārstāvji, mājās palikušie vecāki, māsas un brāļi.


Šī projekta ieguvēji būs ne tikai makšķernieku skolas dalībnieki, bet arī sabiedrība kopumā, jo vesela un morāli audzināta jaunatne ir Latvijas nākotne.Ineta Liepniece, biedrības Preiļu NVO centra direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 06.05.2010.