Nosaka kārtību valsts atbalsta piešķiršanai apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai

27.04.2010.

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai”.


Noteikumi paredz, ka lauksaimniecības primārajiem produktu ražotājiem (saimnieciskās darbības veicējiem), atzītām lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrībām, kā arī augļu un dārzeņu ražotāju grupām būs iespēja pretendēt uz apgrozāmo līdzekļu iegādei paredzētu aizdevumu.


Atbalstam paredzētā summa būs 10 miljoni latu, un to piešķirs līdz 2011. gada 31. decembrim.


Vienam lauksaimniecības produktu ražošanas uzņēmumam (saimnieciskās darbības veicējam), atzītai lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrībai un augļu un dārzeņu ražotāju grupām pieejamā aizdevuma summa ir 5000 Ls līdz 700 000 Ls apmērā.


Aizdevumus izsniegs valsts akciju sabiedrība „Latvijas Hipotēku un zemes banka”. Aizdevumi tiks izsniegti eiro valūtā un latos un tiem varēs piesaistīt Lauku Attīstības fonda garantijas. Lēmums bankai par aizdevuma piešķiršanu būs jāpieņem trīs nedēļu laikā pēc tam, kad banka saņēmusi iesniegumu atbalsta piešķiršanai. Iesniegumā jāietver apraksts plānoto pasākumu īstenošanai apgrozāmo līdzekļu aizdevuma atmaksas nodrošināšanai. Tāpat iesniegumā jānorāda produktu apraksts, plānotā naudas plūsma un informācija par jebkuru atbalstu, kas kādreiz ir saņemts.


Aizdevumu nepiešķirs, ja saimnieciskās darbības veicējam ir nodokļu parāds un nav noslēgta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2010.