Klienti pozitīvi vērtē Latvenergo Klienta kartes ieviešanu

30.04.2010.


Aprīļa beigās noslēgusies AS ”Latvenergo” Klienta karšu izsūtīšanas akcija, kuras ietvaros lietotājiem nogādātas 539 886 kartes – praktiski kartes ir saņēmuši visi tie, kuri līdz šim norēķiniem izmantoja papīra kvītis. Paredzēts, ka klienta kartes pakāpeniski aizstās līdz šim pierastās kvīšu grāmatiņas, šādi gan atvieglojot klientu ikdienu, veicot norēķinus, gan arī ietaupot papīru, kas līdz šim tika izmantots grāmatiņu drukāšanai.


Klienta kartes nosūtītas tiem klientiem, kuri līdz šim elektroenerģijas apmaksu veikuši ar norēķinu kvītīm. Tagad, veicot norēķinus klātienē, klientam būs jāuzrāda vien sava klienta karte un jānosauc elektroenerģijas apjoms, par kuru viņš ir gatavs norēķināties. Ja kāds no klientiem, kurš veic norēķinus skaidrā naudā, Latvenergo klienta karti nav saņēmis, aicinām pasūtīt karti individuāli pa telefonu 80200400.


Martā veiktajā klientu telefonaptaujā tika noskaidrots, ka kopumā klienti pozitīvi vērtē Latvenergo iniciatīvu par klienta karšu ieviešanu un atzīst karti par ērti lietojamu. Turklāt, kaut arī neliela daļa respondentu uzskatīja, ka vecākiem cilvēkiem pāriešana no norēķinu kvītīm uz Klienta karti varētu sagādāt grūtības, paši vecākā gadagājuma klienti kopumā apliecināja, ka šādām bažām nav pamata.
 
Klienta kartes ieviešana ir daļa no AS „Latvenergo” īstenotās „zaļās” politikas, kuras ietvaros uzņēmums rūpējas ne vien par to, lai maksimāli tiktu samazināts kaitīgo izmešu apjoms atmosfērā, ieguldot līdzekļus elektroenerģiju ražojošo iekārtu modernizācijā, bet arī iespēju robežās saudzētu dabu un novērstu koku izciršanu, atsakoties no papīra izmantošanas.


Kā jebkuram jaunam produktam, arī ar Klienta kartes ieviešanu sākumposmā radās dažādi pārpratumi, radot dažās pasta nodaļās neskaidrības par turpmāko norēķināšanos par elektroenerģiju – vai jāpieņem tikai norēķinu kvītis vai arī tikai klienta kartes. Tomēr šīs neskaidrības tika ātri novērstas un maksājumu pieņēmēji atkārtoti informēti, ka pāreja uz Latvenergo Klienta karti notiek pakāpeniski un vismaz līdz 2010. gada beigām varēs norēķināties gan ar norēķinu kvītīm, gan arī Klienta kartēm.


Svarīgi, ka Klienta karšu ieviešana ir veicinājusi klientu datu precizēšanu Latvenergo datu bāzē, atvieglojot uzņēmuma veikto klientu apkalpošanu. Piemēram, gadījumos, kad līgums vēl ir noslēgts uz  iepriekšējā elektroenerģijas lietotāja vārda, saņemot klienta karti ar iepriekšējā līguma slēdzēja vārdu, klienti aktīvi reaģēja, vēloties sakārtot savas līgumsaistības ar Latvenergo.


Andris Siksnis, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs
Tālr.: 67728811; 29286350


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.