Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehnisko projektu izstrāde “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana””

29.04.2010.

Preiļu novada dome veic iepirkuma procedūru – „Tehnisko projektu izstrāde “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana””, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Darba uzdevumu.


PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Tehnisko projektu izstrāde “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana””.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


2. Iepirkuma priekšmets – „Tehnisko projektu izstrāde “Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošana””, identifikācijas nr. PND 2010/7M, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Darba uzdevumu.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Plānošanas arhitektūras uzdevums (PDF)
Projektēšanas darba uzdevums, 1. pielikums (PDF)
Izziņa par zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem (PDF)
Preiļu novada pašvaldības autoceļu saraksts, zemes kadastra numuri un īpašnieki (rekonstrukcijas plāns 2010 – 2011.gadam), 1.1. pielikums (DOC)
Piedāvājuma forma, 2. pielikums (DOC)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2010.gada 17.maija plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes kancelejā, kabinets nr.28 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; personīgi vai pa pastu.


6. Kontaktpersona: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālr.65307327, 26432521, e-pasts: janis.skutels@preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.