Preiļu novadā aizvadīta Lielā Talka 2010

24.04.2010.

Šī gada 24. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 14.00 visā Latvijā notika Lielā Talka 2010. Šī bija jau trešā Vislatvijas talka un arī Preiļu novads tajā piedalījās trešo reizi. Novadā Lielā Talka aizsākās jau pirms oficiālā talkas norises datuma, jo jau iepriekš talkoja vairāku novada izglītības iestāžu audzēkņi un darbinieki un daļa „SEB bankas” un VID darbinieku.


24. aprīlī visi Preiļu novadā iedzīvotāji tika aicināti pulcēties uz kopīgo talkošanu un sakopt kaut vai nelielu novada stūrīti. Tā kā talkošanas vietas bija visā novadā, tad tiem, kas to vēlējās, bija iespēja izvēlēties sev izdevīgāko un tuvāko talkošanas vietu. Arī laika apstākļi bija apmierinoši un vienīgais, kas iedzīvotājiem bija nepieciešams, bija vēlēšanās piedalīties sava novada sakopšanā.


Lielajā Talkā 24. aprīlī visā novadā piedalījās aptuveni 250 talcinieku. Preiļos talkā piedalījās galvenokārt Preiļu novada domes, SIA „Preiļu saimnieks”, Preiļu Galvenās bibliotēkas, sociālā dienesta, bāriņtiesas, IT centra, AS „BALTA”, AS „Swedbank”, AS „SEB banka”, bāra „Cabinet” darbinieki un ģimenes locekļi, Jauno makšķernieku skolas audzēkņi skolotāja Elgasta Dimanta vadībā un daži individuālie talcinieki. Citviet novadā talkoja pagasta pārvalžu darbinieki, vairāki vietējie iedzīvotāji, kā arī Preiļu pagastā talkoja SIA „Olūts” darbinieki, Aizkalnes pagastā Jasmuižas muzeja darbinieki.


Preiļos tika kopts gan Preiļu parks, gan laukums pretī bibliotēkai, gan Holokausta memoriāla apkārtne. Talkotāji grāba lapas, vāca zarus un atkritumus, kā arī tika tīrīti Preiļu parka dīķi. Lielās Talkas norisi Preiļos filmēja Latgales Reģionālā Televīzija un vakarā šis sižets tika raidīts LNT raidījumā „Tautas balss”. Talkas noslēgumā, gaidot Preiļu parka strūklakas ieslēgšanu, visi talcinieki tika cienāti ar karstu tēju, desiņām un maizi. 


Lielās Talkas ietvaros paveiktais Preiļu novadā:
   □ Preiļos: sakoptas vairākas teritorijas – laukums pretī Preiļu Galvenajai bibliotēkai, Preiļu pils apkārtne, Holokausta memoriāla apkārtne, Preiļu parka daļa gar A. Paulāna ielu, attīrīti vairāki no Preiļu parka dīķiem, savākti atkritumi no Liepu ielas garāžu apkārtnes un no Kooperatīva ielas posma u.c.
   □ Aizkalnes pagastā: sakopts atpūtas stūrītis pie pagasta pārvaldes un Jasmuižas muzeja un Aizkalnes ciema teritorija.
   □ Saunas pagastā: sakārtota Prīkuļu, Smelteru ciemata teritorija, sakopta Anspoku kapu teritorija.
   □ Pelēču pagastā: sakoptas Pelēču un Ārdavas ciemu teritorija, sakopta Nīdermuižas Romas katoļu baznīcas apkārtne un pie baznīcas sākta Rožukroņa dārza izveide.


SIA „Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas vadītāja un arī Lielās Talkas koordinatore Preiļu novadā Zenta Igolniece pastāstīja, ka Lielās Talkas ietvaros visā novadā savākti aptuveni 3000 maisi ar dažādiem sadzīves atkritumiem, kuru kopējais svars bija 7 tonnas. Savāktie atkritumi tika nogādāti uz Demenes sadzīves atkritumu poligonu.


Liels paldies par atsaucību un ieguldījumu novada sakopšanā visiem talkas dalībniekiem! Jūs apliecinājāt, ka esat par tīru un sakoptu Latviju! Paldies arī t/c „Oga” par atbalstu talcinieku ēdināšanai!


Cerams, ka nākošajās talkās aktīvāk iesaistīsies arī pārējie novada iedzīvotāji!
 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.