Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļu ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde

26.04.2010.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


1. Pasūtītājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19,
Preiļi, LV-5301


2. Līgumu priekšmets: „Ūdenssaimniecības attīstība Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļu ciemā” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, saskaņā ar Darba uzdevuma prasībām.


3. Izpildītājs: SIA “Eiropas Savienības projektu aģentūra”, reģ. Nr. 40003846185.


4. Līguma summa ar PVN21% – Ls 3617,90.


5. Līguma darbu izpildes termiņš – 2010. gada 30.jūnijs


Kontaktpersona– Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs tālr.65307322, 26458552. e-pasts: vladimirs.ivanovs @preili.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 26.04.2010.