LIELĀS TALKA VISĀ LATVIJĀ

24.04.2010.

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsētā pārrauga LIELĀS TALKAS KOORDINATORS. Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē kolektīvas talkas un oficiāli piesaka (reģistrē www.talkas.lv) savu talkas vietu un arī ATBILDĪGO. 24.aprīlī ikviens interesents var pievienoties kādai no šīm organizētajām talkas vietām.


Kad notiek Lielā Talka?
Talka notiek visā Latvijā sestdien, 24.aprīlī.


Cikos notiek Lielā Talka?
Talka notiek no plkst. 9:00 līdz 14:00 vienlaicīgi visā Latvijā.


Kur iespējams talkot?
Talkot iespējams ikvienā Latvijas novadā un republikas pilsētā. Visas oficiāli pieteiktās talkas vietas ērti apskatāmas www.talkas.lv kartē „Pieteiktās/ organizētās talkas vietas” – šeit.
Izvēlnē ielieciet nepieciešamo novadu vai republikas pilsētu. Uzklikšķinot uz kādu no talkas rīkotājiem, attiecīgais talkas punkts kartē pietuvinās un atveras informācijas logs ar talkas vietas aprakstu un Atbildīgās personas kontaktiem.
!Uzmanību: dažas talkas tiek organizētas jau 23.aprīlī – ja tā, tad šī informācija arī parādās pie konkrētās talkas, tomēr jāpievērš papildus uzmanība.


Kur vēl iespējams saņemt informāciju par talkas vietām?
Informāciju par talkas norises vietām iespējams uzzināt pašvaldībās pie Lielās Talkas koordinatoriem, Statoil degvielas uzpildes stacijās un AAS Balta filiālēs visā Latvijā.


Vai iespējams talkot savā privātā teritorijā?
Lielās Talkas ietvaros tiek sakoptas publiskas teritorijas. Ja talka notiek privātīpašumā, tad savāktie atkritumi uz poligoniem jānogādā pašiem talciniekiem. Pašvaldība neizvedīs atkritumus no privātām teritorijām.


Kas talkā ir nepieciešams?
Talkā nepieciešami izturīgi atkritumu maisi un darba cimdi.


Kur var saņemt Talkas atkritumu maisus?
Lielās Talkas atkritumu maisus bez maksas būs iespējams saņemt oficiāli pieteiktajās talkas vietās (skatīt iepriekš minētajā kartē), pašvaldībās, RIMI un Supernetto veikalos visā Latvijā. Vietas (precīzas adreses un telefonu numurus), kur maisus dalīs pašvaldības un kur visā Latvijā atrodas RIMI un Supernetto veikali, ērti apskatāmi kartē „Maisu saņemšana” – šeit.


Vai atkritumus var vākt arī savos maisos, kas nevajadzīgi sakrājušies mājās?
Nē! Šogad pašvaldības izvedīs tikai tos atkritumus, kas būs ievietoti Lielajai Talkai paredzētajos baltajos polipropilēna maisos.


Kur saņemt cimdus?
Šogad par cimdiem ir jāparūpējas pašiem talciniekiem.


 
Kur atstāt piepildītos atkritumu maisus?
Savāktos atkritumus nekādā gadījumā nedrīkst atstāt kur pagadās! Piepildītie atkritumu maisi obligāti jāatstāj oficiālajā talkas vietā un par to atrašanās vietu jāpaziņo talkas Atbildīgajam.


Kas izvedīs savāktos atkritums?
Atkritumus izvedīs attiecīgā pašvaldība.


Vai iespējams talkot individuāli?
Jā, var talkot arī individuāli. 


Kur atstāt un kam paziņot par piepildītajiem atkritumu maisiem, ja sanācis talkot individuāli?
Ja sanācis talkot individuāli, tad piepildītie atkritumu maisi jānogādā līdz tuvākajai oficiāli reģistrētajai talkas vietai. Bet ja tas ir pārāk tālu, tad talcinieks par savu piepildīto maisu atrašanās vietu paziņo sava novada/ republikas pilsētas Talkas koordinatoram (kontaktinformācija šeit) vai atzīmē www.talkas.lv kartē – „Atstātie atkritumu maisi”.


Ko iesākt, ja talkojot atrasti bīstami vai nenosakāmi priekšmeti?
Ja talkojot tiek atrastas pudeles ar ķīmiskiem šķīdumiem vai arī kādi citi bīstami un nenosakāmi atkritumi, lūgums talciniekiem tos neaiztiks. Par šādu priekšmetu atrašanās vietu jāinformē talkas Atbildīgais, kura uzdevums ir izsaukt vietējās pašvaldības policiju, lai izvērtētu situācijas bīstamību. Ar policiju iespējams sazināties zvanot 112.


Kā organizēt un oficiāli pieteikt savu talkas vietu?
Organizēt un reģistrēt savu 24.aprīļa talkas vietu var ikviens interesents. Lai to izdarītu:
1. Jāsazinās ar sava novada/ republikas pilsētas galveno Talkas koordinatoru, lai noskaidrotu, kur labāk talkot, vai arī jāsaskaņo sava talkas vieta, ja tāda jau ir atrasta. Vienlaicīgi ar koordinatoru jāsaskaņo arī talkā savākto atkritumu izvešana uz poligoniem.
2. Jāreģistrē sava talkas vieta www.talkas.lv sadaļā „Atbildīgo reģistrācija”. Atgādinām, ka reģistrētā talkas vieta nedrīkst būt privāta teritorija.


Kā sazināties ar katra novada/ republikas pilsētas galveno Talkas koordinatoru?
Kontaktinformācija atrodama šeit.


Kā sazināties ar Lielās Talkas organizatoriem?
+ 371 25960056, talkas@talkas.lv


Kā var sekot līdzi Talkas norisei?
24.aprīlī Lielās Talkas norisei līdzi var sekot skatoties TV3 un klausoties Latvijas Radio 2.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.