Par ūdenssaimniecību sakārtošanu lauku ciematos

22.04.2010.

Domes sēdē tika nolemts veikt iepirkuma procedūru tehniskās dokumentācijas izstrādei Pelēču un Prīkuļu ciemu ūdenssaimniecību sakārtošanai Līdzekļi tiek paredzēti no pašvaldības budžeta sadaļas „Dabas resursu nodokļa izdevumi”. Abos ciemos veikta arī iedzīvotāju aptauja, kuras rezultāti norāda, ka iedzīvotāji atbalsta projekta īstenošanu.


Iespējas sakārtot ūdenssaimniecību saistītas ar programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, kas paredz piesaistīt finansējumu ciemiem, kuros iedzīvotāju skaits nav mazāks par 200.


 

Pēdējās izmaiņas: 22.04.2010.