Tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts

22.04.2010.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros Preiļu novada dome kā projekta partneris piedalīsies Latgales plānošanas reģiona izstrādātajā pārrobežu projektā „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales – Utenas – Vitebskas pārrobežu reģionos”.


Domes deputāti nolēma projekta apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par projekta ieviešanu, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 9839,26 lati apmērā jeb 10% no kopējā projekta partnera budžeta. Projekta aktivitātes paredz izveidot pie Preiļu parka dīķa labiekārtotu atpūtas vietu ar pludmali, volejbola laukumiem un BMX – trasi.


 

Pēdējās izmaiņas: 22.04.2010.