LDDK prezentē rokasgrāmatu „Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība”

22.04.2010.

Latvijas Darba devēju konfederācija, kopā ar sociālā dialoga eksperti Zandu Ozolu izstrādājusi rokasgrāmatu „Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība”, kuras mērķis ir ar praktiskiem piemēriem skaidrot sociālās partnerības nozīmi. Materiāls tapis Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansētā projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” ietvaros.


Zandas Ozolas izstrādātais materiāls „Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība” tapis ciešā sadarbībā ar LDDK, un tā mērķis ir skaidrot un praksē apliecināt sociālā dialoga un sociālās partnerības jēdzienus. Ziņojums sniedz ieskatu sociālā dialoga norisēs nacionālā līmenī, kurā iesaistās lielākās darba devēju un arodbiedrību organizācijas sociālo partneru statusā. Padziļināti apskatīti sociālās partnerības piemēri nozaru un reģionu līmenī, kurā iesaistās Latvijas nevalstiskais un publiskais sektors, kā arī izglītības iestādes.


LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle uzsver: „Neskatoties uz to, ka pēdējos gados panākts būtisks progress sociālā dialoga veidošanā nacionālā līmenī, sociālā dialoga jēdziens joprojām daudziem uzņēmējiem līdz galam nav izprotams, un tādēļ bieži vien viņiem nav skaidri arī tie ieguvumi, ko uzņēmumam sniedz trīspusējā sadarbība nacionālā un reģionālā līmenī. Izstrādājot rokasgrāmatu, mūsu mērķis bija padarīt sociālā dialoga jēdzienu saprotamāku, praksē skaidrojot tā nozīmi jebkura uzņēmuma attīstībā.”


Sociālais dialogs ir viens no efektīvākajiem sadarbības veids starp sociālajiem partneriem un valsts institūcijām, pašvaldībām, kura mērķis ir līdzsvarot dažādo sabiedrības slāņu intereses sociālajos, ekonomiskajos jautājumos un garantēt sociālo stabilitāti valstī.


Drukāto materiālu „Sociālā partnerība Latvijas reģionos: piemēri, analīze, attīstība” darba devēji un darba devēju organizāciju pārstāvji var saņemt LDDK centrālajā birojā Vīlandes ielā 12-1, Rīgā, bet jau maijā tas būs pieejams arī LDDK reģionālajos sociālā dialoga centros:
 Liepājā, Lielā ielā 11-3b
 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155/1-306
 Jēkabpilī, Draudzības alejā 26
 Cēsīs, Bērzaines ielā 5.
 
Par LDDK
Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā darba devēju intereses pārstāvošā organizācija uzņēmējdarbības vides uzlabošanas, izglītības, nodarbinātības, sociālās drošības, veselības aprūpes, darba tiesību un darba aizsardzības jomās. LDDK apvieno 56 Latvijas tautsaimniecībā ievērojamas darba devēju organizācijas – nozaru, reģionālās un profesionālās asociācijas un federācijas, kā arī uzņēmumus, kuros strādā virs 50 darbiniekiem. LDDK biedri nodarbina vairāk nekā 37% no Latvijas darbaspēka.


LDDK ir sociālais partneris Saeimai, Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai nacionālā līmenī. LDDK veicina sociālā dialoga izveidi pašvaldībās ar trīspusējo konsultatīvo padomju starpniecību. LDDK ir pārstāvēta nacionāla līmeņa komisijās un padomēs, tai skaitā NTSP (Nacionālās trīspusējās sadarbības padome un tās apakšpadomes), tādējādi nodrošinot uzņēmēju viedokļa pārstāvniecību un līdzdalību LR normatīvo aktu izstrādē un pozīciju sagatavošanā ES.


Starptautiski LDDK ir pārstāvēta Starptautiskajā darba devēju organizācijā (IOE), Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē (BIAC) pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Eiropas Biznesa konfederācijā (BUSINESSEUROPE), kas ir nozīmīgākais Eiropas uzņēmēju interešu pārstāvis ES institūcijās. LDDK ir pārstāvēta Eiropas Ekonomiskajā un Sociālajā komitejā, kā arī astoņās Eiropas Komisijas konsultatīvajās komitejās un padomēs, un trijās ES aģentūrās.  


Kontaktpersona:
Agnese Alksne, LDDK korporatīvās sociālās atbildības un komunikācijas eksperte
Tālr.: 67325169 vai 29443666 e-pasts:
agnese@lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.