Datorkursi Salas pamatskolā

22.04.2010.

Īstenojot Sorosa fonda – Latvija projektu „Otrā iespēja skolām”, mūsu skolas projekta tēma ir „Salas pamatskola – kultūras, izglītības, centrs Smelteros”. Projekta ietvaros ir veikti dažādi pasākumi skolā un Smelteru ciematā.


Viena no aktivitātēm, kas bija kupli apmeklēta, ir datorkursi pieaugušajiem. Februārī un martā 11 vietējie iedzīvotāji apguva pamatprasmes datorzinībās. Datorzinību pasaulē spert pirmos soļus palīdzēja informātikas skolotāja Anita Vjakse. Kursantu zināšanu līmenis bija dažāds. Vairākums no klausītājiem bija tādi, kuri pirmo reizi mēģināja noturēt rokā datorpeli. Citi savukārt nedaudz prata rīkoties ar to, bet iemaņas bija piemirstas. Tāpēc īstajā laikā nāca datorkursi. Ļoti gaidītas bija otrdienas un piektdienas, kad kursantiem atkal bija iespēja satikties informātikas kabinetā, dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas, priecāties par plašajām iespējām, ko dod datorzinības.


Kursos piedalījās vairāku profesiju pārstāvji, bet pārsvaru guva zemnieki, kuriem datorprasmes vajadzīgas, sagatavojot daudzās atskaites uz dažādām iestādēm, veicot ikmēneša maksājumus. Protot izmantot internetu, ir iespēja uzzināt jaunāko likumdošanā, ir iespēja izteikt savu viedokli par jebkuru tēmu.


Kaut gan kursanti bija labi iejutušies „skolēnu” lomā, nepielūdzami steidzās laiks un pienāca pārbaudes darbs, pēc kura izpildes tika saņemts dokuments par datorzinību kursos apgūtajām tēmām. Ziedus un pateicības vārdus saņēma skolotāja Anita Vjakse par zināšanām, pacietību, iejūtību, sapratni. Paldies arī skolas direktorei, kuras vadībā piedalāmies Sorosa fonda – Latvija projektā. Par vērtīgajiem kursiem, par lielisko iespēju satikties, izrauties no ierastās ikdienas steigas, par gūtajām zināšanām varēja lasīt kursantu atsauksmēs. Izskanēja vēlējums – turpināt iesākto.Renāte Lozda,
Salas pamatskolas skolotāja


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.