LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJA (LDDK) 2010. gada 29. aprīlī plkst.10.00 organizē semināru `Ir sarunas, ir rezultāts`

29.04.2010.

Programmas mērķis: sniegt darba devējiem un darba devēju organizāciju pārstāvjiem vispusīgas un pārbaudītas zināšanas sociālajā dialogā, kas veicinātu sadarbību uzņēmuma, reģiona, nacionālā un starptautiskā līmenī.


Jūsu ieguvumi:
– vispusīga informācija par sadarbības veidošanu reģiona, nozaru un nacionālā līmenī;
– praktiskas zināšanas un pieredze sociālā dialoga veidošanā;
– izpratne par koplīguma lomu darba tiesiskajās attiecībās;
– iemaņas pārrunu vešanā, argumentēšanas tehnikas.


Aicinām pieteikties: darba devējus un darba devēju organizāciju pārstāvjus (dalībnieku skaits ierobežots – 25 personas).


Semināru vada: Līga Neilande, kura ieguvusi sociālo zinību maģistra grādu tiesību jomā Latvijas Universitātē un jurista kvalifikāciju Biznesa institūtā RIMPAK Livonija. Guvusi plašu pieredzi strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā un LR Tieslietu Ministrijā. Specializējusies publiskās un privātās partnerības projektu un reģionu ilgspējīgas attīstības projektu izstrādē.


Semināra ilgums: 8 akadēmiskās stundas.


Semināra norises vieta:
Rēzekne Atbrīvošanas aleja 98, „Hotel Latgale”


Lai pieteiktu savu dalību seminārā aicinām sūtīt savu pieteikumu Līgai Tumševicai uz e-pastu liga.tumsevica@nti.lv vai zvanīt pa tālruni +37167316888 līdz 26. aprīlim.
Seminārs ir bezmaksas.


Plašāku informāciju par citiem semināra norises laikiem varat iegūt LDDK mājas lapā www.lddk.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2010.