Preiļos informēja par daudzdzīvokļu māju siltināšanu

08.04.2010.

Šī gada 8. aprīlī Preiļos pulcējās gan Preiļu, gan kaimiņu novadu daudzdzīvokļu māju vecākie, dzīvokļu īpašnieku biedrību pārstāvji, pašvaldību un apsaimniekotāju atbildīgie speciālisti un interesenti, lai piedalītos informatīvajā seminārā „ERAF aktivitāte „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi””. Pateicoties SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāja Jāņa Mūrnieka iniciatīvai, par šī semināra norises vietu tika izraudzīti tieši Preiļi. Lai aktivizētu Preiļu pilsētas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki aktīvi iesaistījās potenciālo semināra dalībnieku informēšanā un telefoniski uz semināru tika aicināti Preiļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras (BEMA) darbinieki, Ekonomikas ministrijas darbinieki un DzĪKS „Kurzemes nams 14” valdes priekšsēdētāja Valentīna Jermaka interesentiem rādīja un stāstīja gan par aktuālāko mājokļu siltināšanā, gan par ES finansējuma saņemšanas iespējām, gan par labajiem piemēriem. Semināra dalībniekiem bija iespēja saņemt speciālistu atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.


Ja pirms semināra kāds no dalībniekiem šaubījās par siltināšanas nepieciešamību, tad, iespējams, pēc DzĪKS „Kurzemes nams 14” valdes priekšsēdētājas V. Jermakas prezentācijas šīs šaubas tika kliedētas. Jo šīs biedrības apsaimniekošanā esošajām divām mājām siltināšanas rezultātā ir izdevies panākt vidēji 57,70% izmaksu ietaupījumu par 1m2. Šo māju dzīvokļu īpašnieki par siltināšanu izšķīrās vēl pirms šai aktivitātei bija pieejams ES finansējums un pēc siltināšanas viņiem no valsts tika atgriezti 20% no siltināšanas izdevumiem. Tomēr neskatoties uz to, šo māju iedzīvotāji ir gandarīti, jo sasniegtais rezultāts ir lielāks par siltināšanā ieguldītajiem līdzekļiem.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks izsaka cerību, ka seminārs dos pozitīvu rezultātu un varbūt arī Preiļos kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieki, izvērtējot visus par un pret, tomēr izšķirsies par savas mājas siltināšanu. ES līdzfinansējums siltināšanai nav neierobežots un tāpēc ieguvēji būs tieši aktīvākie.


Semināru organizēja Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra, Latvijas Pašvaldību savienība, Preiļu novada dome sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centru.


No 1. maija BEMA funkcijas pārņem Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.


Semināra prezentācijas varat skatīt šeit. 

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2010.